Mi ez röviden

20 years in meditation

About


1Pácienssel, tanítvánnyal, rajongóval és velem érdemi kapcsolatban lévő ember nőjével nem kezdek ki és nem kavarok!2A "Kapjátok be, köcsögök" holojátékba azok a régi ismerőseim regisztrálnak, akik nem voltak itt a nehéz időkben, ám utólag elvárnák tőlem, hogy ismerjem el, mintha itt lettek volna, különben megsértődnek.3Nem kötök szövetségeket, ezért ha bárki rám hivatkozik ilyen minőségben, azt nem ismerem el. A saját rendszerem szabályait követem, ami a természetes szövetségen alapul. Hogy kivel, mikor és meddig, azt mindenki személyes minősége határozza meg. Ehhez nincs szükség sem a személyes megállapodásra, sem szövetségek alapítására, mert ez az energiakiosztás az egyének szintjén történik.4Bárki arra hivatkozik, hogy engem ismer, az annyit ér, mint a rám hivatkozó ember.5Hogy ki voltam, az annak tükrében, hogy most ki vagyok, már nem releváns.
folytatása később1I don't mess with a patient, a student, a fan, and women of people who have a meaningful / significant relationship with me!2The "Fuck you, bastards" holo-game is registering old acquaintances of mine who weren't here during the hard times, but who would expect me to acknowledge them as if they were here, or else they'd be offended.
3
I don't make alliances, so if anyone refers to me in that capacity, I won't acknowledge them. I follow the rules of my own system, which is based on natural alliance. With whom, when and for how long is determined by everyone's personal qualities. There is no need for personal agreement or alliances to be formed, because this energy allocation is done at the level of the individual.4Anyone who claims to know me is worth as much as the person claiming to know me.5Who I was is no longer relevant in light of who I am now.
continued laterA 2000-es évek elején kapcsolatba kerültem a spiritualitással, ám nem voltam hajlandó bizonyítékok nélkül hinni benne. Miután az meglett, arra nem voltam hajlandó, hogy elhiggyem, amit a papok, guruk és mesterek mondanak erről. Nekiültem tehát magam... szó szerint, mert itt a kutatás tárgya önmagadban van. A több, mint 20 év meditáció után arra jutottam, hogy a fizikai világ csak a teljesség egy kis szelete, azonban jól körülhatárolható. Ezt a határt az objektív valóságban élők hite is megerősíti, hiszen számukra a határon túli világ nem létezik. Erre a jelenségre a határon túlról problémaként tekintenek, én azonban lehetőségként, mert a véletlen úgy hozta, hogy így az ölünkbe pottyant az unalommal szembeni megoldás.A tudomány egyes képviselői a matematika útján rájöttek arra, hogy a világunk egy szimuláció lehet, más tudományágak holografikusnak nevezik jellegét. Én a saját kutatásaimat igyekeztem a lehető legobjektívabban végezni egy rendkívül szubjektív környezetben, az emberi agy másik féltekén. A 20 év alatt számos felfedezést tettem, ám tevékenységemet a szükség a gyakorlatias megközelítés felé terelte. Ez azonban semmiképp nem keverendő össze azzal, hogy én bérmiféle mester vagy guru lennék, mert továbbra is maradnék az, aki voltam, azaz a spirituális világ kutatója. A kutatásaim visszaigazolják a szimuláció elméletet, sőt annyiban túl is haladtam, hogy én nem tagadom a spirituális világ létezését, ezért egy sokkal tágabb terület áll a rendelkezésemre.Felvállaltam az ezzel járó bonyodalmakat, hogy egyszerűsége ellenére egyrészről alig érti valaki a gondolatmenetemet, másrészről a tudomány szemében én egy kívülálló vagyok. De az objektív képre építő tudományos szellem okán így van ez a másik világ művelői szemében is, akik hite kénytelen a mindenféle hierarchiák által elmondottakhoz igazodni. Ezért maradva a saját magam által kijelölt úton lemondtam arról, hogy olyan reménytelen vállalásokat tegyek, mint kapálózni a tudományos elismerésért, illetve vallásos embereket győzködni. Helyette végzem a feladataimat és igyekszem rátalálni arra az információs sztrádára, amin keresztül a legmegfelelőbben tudom kommunikálni eredményeimet.Ha a ma embere számára kellene megfogalmaznom a mindenki által megélt valóságot, sokkal könnyebb dolgom van, mint azoknak a régi korokban élőknek, akik nem tudnak egy szóval hivatkozni olyan dolgokra, amik megértéshez így évekre volt szükség. A világunk nem más, mint egy olyan holografikus videojáték, amiben mi vagyunk a 3D-s karakterek, akik ebben a kalandjátékban élnek és játszanak. Amikor túl komolyan veszed a valóságot és önmagadat, hogy elfelejtetted, hogy ez egy játék, az engem olyan kutatásokra ösztönzött, amit még el sem tudsz képzelni. Még, mert ha belekezdsz a weboldalaim olvasásába, kinyílik előtted egy másik világértelmezés, ami szabadon tartja a hitedet, mert nem követel tőled előzetesen semmit, ám felnyitja a szemed az elméd lehetőségeit illetően, ugyanis a hologram egy fő szabálya: amit hiszed, neked az van.Ez egy játék, amit az elmével lehet vezérelni. Akár hiszed, akár nem, mert mindkettő egy hit és mivel te vagy a játékos, te döntöd el, miben hiszel és miben nem. Ezt a hitet azonban a tudással is meg lehet rengetni, ezért a pozíciódat is ez a két dolog határozza meg. Mit tudsz és hiszel a világról. Ehhez kapsz a weboldalaimon információt.In the early 2000s I came into contact with spirituality, but I refused to believe in it without evidence. Once I had it, I was not willing to believe what the priests, gurus and masters had to say about it. So I sat down... literally, because here the object of research is within yourself. After more than 20 years of meditation, I have come to the conclusion that the physical world is only a small slice of wholeness, but it is well defined. This boundary is confirmed by the beliefs of those who live in objective reality, for to them the world beyond the boundary does not exist. From beyond the frontier, this phenomenon is seen as a problem, but I see it as an opportunity, because chance has brought the solution to boredom into our laps.Some scientists, through mathematics, have discovered that our world can be a simulation; other disciplines call it holographic. I have tried to conduct my own research as objectively as possible in a highly subjective environment, in the other hemisphere of the human brain. Over the 20 years I have made many discoveries, but my activities have been driven by necessity towards a more practical approach. However, this should in no way be confused with me being some kind of master or guru, because I would remain who I was, that is, a researcher in the spiritual world. My research confirms the theory of simulation, and I have even gone so far as to say that I do not deny the existence of the spiritual world, and therefore have a much wider field at my disposal.I have accepted the complications that this entails, that despite its simplicity, on the one hand, hardly anyone understands my line of thought, and on the other hand, in the eyes of science, I am an outsider. But because of the scientific spirit, which is based on an objective image, this is also the case for the cultivators of the other world, whose beliefs are forced to conform to what is said by all kinds of hierarchies. Therefore, staying on my own path, I have resigned myself to making such hopeless ventures as scrabbling for scientific recognition or persuading religious people. Instead, I do my job and try to find the information highway through which I can best communicate my achievements.If I had to articulate for the people of today the reality that we all live, I would have a much easier time than those of the old times who cannot cite a word for something that took years to understand. Our world is nothing more than a holographic video game in which we are the 3D characters who live and play in this adventure game. When you take reality and yourself too seriously that you forget that it's a game, it has inspired me to explore things you can't even imagine. Yet, because when you start reading my web pages, another interpretation of the world opens up to you, one that keeps your beliefs free because it doesn't demand anything from you beforehand, but opens your eyes to the possibilities of your mind, because one of the main rules of the hologram is: what you believe is what you have.It is a game that can be controlled by the mind. Whether you believe or not, because both are beliefs and because you are the player, you decide what you believe and what you don't. But that belief can be shaken by knowledge, so your position is determined by those two things. What you know and believe about the world. You can get information on this on my websites.


Azok számára is ideális, akik nem hisznek ebben, de hátha mégis van benne valami
Ez az, ahonnan érdemes kezdeniNem átlagosan, nem átlagos embereknekPublikációk

(Ha a Firefox nem tölti, használj másik böngészőt)
Mágia a mai ember számára


Rólam és a munkámról


KapcsolatfelvételÉrdemes tudni
Deep WaterAlso ideal for those who don't believe in it, but maybe there is something in it
This is where to startNot average, not for average peoplePublications

(If Firefox does not load, use another browser)
Magic for today's man

About me & my work


ContactIf the translation is insufficient, the Hungarian language version will prevailGood to know


Felkel a Nap

Ha kinézel a szemeiden azt látod, hogy a Nap reggel felkel,
akkor a legerősebb, amikor delelőre ér, átkússza a délutánt
és egy csodás naplementével távozik.
A Nap nézőpontjából azonban nem történik semmi ilyesmi.

The Sun rises

If you look out of your eyes you will see that the Sun rises in the morning,
it's strongest when it's at its zenith, creeping through the afternoon
and leaving with a magnificent sunset.
But from the Sun's perspective, nothing like that happens.

Antianyag

Az antianyag szemszögéből mi vagyunk az antianyag

Antimatter

From the perspective of the antimatter, we are the antimatter


word.diczig.com

xd.diczig.com

art.diczig.com

mr.diczig.com

istvan.diczig.com

elmenypark.com

holoinstall.com

holdsugar.com