Egy meg sem keresztelkedett ember tudományos szellemben állt neki rendkívül komolyan a spirituális világ tanulmányozásábaAn unbaptized man, in a scientific spirit, took the study of the spiritual world extremely seriously


HUN

magyar

ENG

english
The scientific spirit also means, among other things, that there is no evidence for the existence of God, but also for the oppositeA tudományos szellem többek között azt is jelenti, hogy nincs bizonyíték isten létezésére, ám az ellenkezőjére sem
Hologram

Hologram és Belső Világ
A kutatásaimról
ÉlményPark Holoplatform
Modern Ezotéria
ÉlményPark Kislexikon
Alapfogalmak
Holo Install
Modern Mágia
Holo Játék
Új világértelmezés
hStore
3D-ben elérhető holoappok


Önmagad és a világ helyreállítása

Tegyél valamit a világért a fotelből
Az emberi szem porton keresztül
Következő szint
Ez egy igazi tudd, hogy értsd szituáció
Leadom a feladatokat
Nélkülözhetetlen az egészséges reggelihez
Otthoni fényterápia
Új szemléletű gyógyulás
Válaszok más szemmel
Kérdést is feltehetsz


Magyarázat

UFO
UAP
Aki nincs vele, az ellene van
Miért lennék én bármelyik majommal is?


Irodalom és művészet

Az Űr szándékai kifürkészhetők
Kortárs ezoterikus irodalom
XD
Publikációk
Aforizma gyűjtemény
Humor és tanulás
Holo Art
Amit a szem megkíván


Személyes

Együttműködés
Üzlet és kaland
Emberszerelés
Plasztikai szellemsebészet
Többet erről
P..s.....i
Szakmai
Szigorúan szakmaiTovább az istvan.diczig.com oldalra

Hologram

Hologram and Inner World
About my research
ÉlményPark Holoplatform
Modern Esothery
ÉlményPark Small Encyclopedia
Basics
Holo Install
Modern Magic
Holo Game
New worldwiew
hStore
Holo apps available in 3D


Restoring yourself and the world

Do something for the world from your armchair
Through the human eye port
Next Level
One of those "on a need to know basis" things
Key information about the leading beam
The cornerstone of any nutritious breakfast
Home Light Therapy
New approach to healing
Answers with different eyes
You can also ask a question


Explanation

UFO
UAP
National disaster
Hungarian domestic policy, only available in Hungarian


Literature and art

The Word's intentions are scrutable
Contemporary esoteric literature
XD
Publications
Aphorism collection
Humour and learning
Holo Art
What the eye desires


Personal

Cooperation
Business & Adventure
Man repair
Plastic Psy surgery
More about it
P..s.....i
Professional
Strictly professionalGo to istvan.diczig.comWeboldalak egyszerű listán | Websites in simple listKiemelt | Highlighted


PLANET EARTH | FÖLD BOLYGÓTehetsz te is a fotelből a világért | You can do something for the world from your armchair

Planet Earth
Hologram | Magyar
Hologram | English

SELF THERAPY | ÖNTERÁPIAVan az a látószög, ahol már nem üres frázis az, ha önmagadat gyógyítod, a világgal is ezt teszed | There is a perspective where healing yourself is no longer an empty phrase, you are healing the world

Holographic HealingPublikációk | Publications


HOLD SUGÁR | MOON BEAMAz új hangulat | The new vibe

MoonBeam

MOON BEAM | HOLD SUGÁRAforizma-gyűjtemény | Aphorism collection

Hold Sugár

XDHivatalos publikációk, kortárs irodalom, novellák, készülő könyvek | Official publications, contemporary literature, short stories, forthcoming books

XD

WORDKomoly témákról szórakoztató formában | About serious issues in an entertaining way

Word


ESO | EZOEgyedi spiritualitás | Unique spiritualityenglish version
magyar verzió

Ezo

Hologram


HOLO GAME | HOLO JÁTÉKTanulj meg játszani | Learn to play

Game of your Life

HOLO INSTALLModern Mágia | Modern Magic

Free HoloInstall

hStore | holoStoreEgy helyen | In one place

hStore

holoinstall.comSpirituális csúcstechnológia | Spiritual high technology

holoinstall.com

ÉlményPark HoloplatformModern Ezotéria | Modern Esotheria

elmenypark.com

Holo Install Starting Page | Holo Install indulóoldalHoldSugár arculat | Hold Sugár image

holo

Személyes weboldalak | Personal websites


istvan.diczig.comSzakmai bemutatkozó oldal | Introduction page

Diczig István Zsolt

art.diczig.comArt of Magic

István Zsolt Diczig

diczig.holdsugar.comÜzleti együttműködés | Business cooperation

Diczig István Zsolt

psi.holdsugar.comEgyedi szellemsebészet | Unique Psychotronics

Diczig István Zsolt

Kérdés | Question


info.diczig.comSzalonképes kérdések építő-alkotó szellemben | Salon-worthy questions in a constructive and creative spirit

Diczig István Zsolt


Mélyebb | Deeper


A mélyebb, valamint a régebbi anyagokat az alábbi listában megtaláljátok.
For more in-depth and older material, see list below
Amikor először találkoztam a spiritualitással és kérdéseim voltak, senki nem válaszolt rájuk konkrétan. Ezért magamnak kellett nekiállni bizonyítékokat keresni és adatokat gyűjteni róla. Amikor rájöttem a dolog jelentőségére, elkapott a lendület és már 20 éve egy lakásban meditálok. Amellett, hogy közel sem biztos, hogy akik a válaszokat adhatták volna nekem, tudtak volna erről bármit is mondani, a dologban az is közrejátszhatott, hogy ahány tudatszint van, annyiféle látószög létezik. Egy kezdő pedig biztosan nincs azon a látószögön, hogy a válaszokból bármit is érthetne. Ez a jelenség aztán végigkísér mindenkit a fejlődés rögös, de jó útján. Sok weboldalt készítettem, mindegyiket valamilyen célból.

When I first encountered spirituality and had questions, no one gave me concrete answers. So I had to start looking for evidence and collecting data on it myself. When I realised the importance of it, I was inspired and have been meditating in an apartment for 20 years. Apart from the fact that I'm not even sure that the people who could have given me the answers could have told me anything about it, it may have been because there are so many levels of consciousness and so many different viewpoints. And a beginner is certainly not at a level where he/she can understand anything from the answers. This phenomenon accompanies everyone along the bumpy but good path of development. I have created many websites, all for one purpose or another.
Szeretném nyomatékosítani, hogy aki eljut egy bizonyos tudatszintre, annak tudata ott is marad akkor is, ha a teste ismét részesévé válik a játéknak a külvilág hétköznapjainak. Én sem azt teszem, hogy weboldalakat készítek és mellette meditálok, hanem elsősorban meditálok és mellette készítek weboldalakat. Elsősorban azért, hogy mindent elmondjak, amit elmondhatok és így csak egyszer kell megtennem. Sajnálom, hogy emiatt a weboldalak is lassan készülnek, ám az idő csak azoknak fontos, akik a nagy rohanásban a pénzt látják benne. Ám azok számára, akik már nem érzik magukat kezdőnek, lassan elég tartalmat találnak egy weboldalon, ahol a téma szórakoztató tálalásán kísérletezem. Természetesen van olyan is, ahol szakmai szinten dokumentálom a tudati visszatérésemet, kiegészítve vele azt a távoktatást, ami bevezet mindenkit a modern ezotéria alapjaiba.

I would like to emphasize that once you reach a certain level of consciousness, your consciousness will remain there even if your body becomes part of the game everyday life of the outside world. I also do not make websites and meditate on the side, I meditate first and foremost and make websites on the side. Primarily to say everything I can say and so I only have to do it once. I am sorry that because of this the websites are slow to be made, but time is only important for those who see it as the money in the rush. But for those who no longer feel like a beginner, there is slowly enough content on website where I am experimenting with an entertaining take on the subject. Of course, there is also one where I document my return to consciousness professionally, supplementing the distance learning that introduces everyone to the basics of modern esotericism.
A meditációim során lassan rádöbbentem arra, hogy ez egyáltalán nem egy átlagos meditáció, sőt, abszolút egyedinek nevezhető. Olyan helyzetekbe kerültem, ahol nagy hasznát vettem a rendkívüli intelligenciámnak, a kreativitásomnak és annak a bátorságnak, ami a mélytransz tartományhoz kell. Tevékenységeim során kifejlesztettem olyan dolgokat, amiknek a Modern Ezotéria nevet adtam. Ezek között van univerzális problémamegoldó, van személyes problémamegoldó és egy olyan spirituális csúcstechnológia is, ami szerves részét képezi annak az elképzelésnek, ami a fejlett ember világlátásával kapcsolatos. A lenti nyílra kattintva egy kifejezetten oktatási célú szándékra találtok, amihez sok sikert kívánok!

During my meditations, I slowly realized that this is not an ordinary meditation at all, in fact, it is absolutely unique. I have found myself in situations where I have made great use of my extraordinary intelligence, creativity and the courage it takes to go to the deep trance realm. In the course of my activities I have developed what I have called Modern Esoterica. These include a universal problem solver, a personal problem solver and a spiritual high technology that is an integral part of the idea of advanced human worldview. By clicking on the arrow below, you have found an intention specifically for educational purposes, for which I wish you the best of luck!


Aki szakmai szemmel akarja ezt megérteni, nem lesz könnyű dolga. Ugyanis mindent félre kell egy ideig tennie, amit erről valaha tanult. Mert én ezt nem tanultam sehol és mindent magam fejlesztettem ki. Egy teljesen új független spirituális keretrendszerről lesz itt szó, amit szakmai szemmel rendkívül nehéz lesz elhinni. Nézzük, mit nehéz elhinni:1. Hogy egy darab ember tudata képes a kollektív tudattól függetlenül emelkedni a fizikai síkról elképzelhetetlen mélységbe/magasságba.Erre a gyors válaszom az, hogy néhány fejsérülésem okán megnyílt az agyam a spirituális világ felé. Innentől esetemben semmi sem igaz, amit bárki tanulhat másoktól ezen a területen.2. Nehéz elhinni azt, hogy egy ember reális eséllyel veheti fel a küzdelmet azokkal az erőkkel, amik a Földön és körülötte jelen vannak.A gyors válaszom erre az, hogy ha az ember komolyan veszi azokat a tanításokat, amik a szakmában közkézen forognak, abból kiderül az, hogy semmi sem lehetetlen.3. Nehéz elhinni azt, hogy egy ember kapacitása elég arra, ami egy sokkal magasabb dimenziós lény számára is nagy kihívás lenne.Egészen konkrétan sokkal nagyobb kapacitásra lett végül szükségem, amit kreatív módon sikerült megoldanom.4. De a legnehezebb azt elhinni, hogy valaki kezdőként, mindenféle képzés nélkül képes felnőni egy olyan feladathoz, amire egy mester is azonnal nemet mondana.Kezdőként engem nem blokkoltak le az előzetes hiedelmek, amik minden tanult tudás esetén előjönnek. Aztán szembesültem azzal, hogy mi a tét. Az egyre növekvő felelősségérzet mellett az sem elhanyagolható körülmény, hogy az ellenem fordulók tettek arról, ne legyen hova hátrálni és a kudarc se legyen opció.5. A leghihetetlenebb azonban mégis az, hogy lehetett ezt túlélni.Hallottam is elégszer fentről azt, hogy 'nem tudjuk megölni'.Hogy ezt egy olyan ember hogyan képes a maga értelmezési környezetére fordítania, amit itt látni fog, aki ezt a hagyományos úton és módon tanulta, azt nem tudom. Nem véletlenül helyeztem a fő hangsúlyt a nullkilóméteresekre, mert ha valamit megtanultam abból, amilyen ívet bejártam az, hogy itt a személyes alkalmasságnak semmi köze az előzetes tárgyi tudáshoz. Ez azt jelenti, hogy annak, ki alkalmas erre, nincs semmilyen kapcsolata azzal, hogy ki mit mond, meg kinek mi a véleménye. Egyedül egy dolog számít, amit mi emberi fejlettségnek nevezünk. Intellektus, érzelmi intelligencia és pár olyan jellemző, mint a félelemhez való hozzáállás és az önmagadba vetett hit. Mert ezen az úton azok az 'angyalok', akik csak addig a haverjaid, amíg az ő kottájukból játszol, hamar ellened fordulhatnak. El kell tudnod viselni a magányt és azt, ha hosszú időn át tekint mindenki bolondnak. Ezeket nem lehet tanítani. Vagy meg tudod csinálni, vagy nem. Képes vagy-e mindenre az objektív semlegesség szemszögéből nézni, beleértve önmagadat? Kibírod-e a hónapokig tartó fájdalmakat, amik az agyad fejlődésének velejárói? Pánikba esel-e, ha felpörögnek a csakráid? Képes vagy-e megérteni egy mások feletti uralomtól teljesen eltérő hierarchia modellt? Képes vagy-e gondolkodni, vagy fújod, ami a Bibliában van? El tudod képzelni, mennyire másképp kell itt gondolkodnod, viselkedned és cselekedned, ahol nem térdepelünk, meg könyörgünk előttük? Sőt, rájuk is lövünk, ha csak az erő nyelvén értenek. Szóval hogy ezt egy olyan ember hogyan lenne képes felfogni, aki erről egészen mást tanult, azt nem tudom. De itt visszatérek a 2. ponthoz, mert az se könnyű, hogy az ember arra is figyeljen, amit ő mond másoknak.A tanácsom tehát az, hogy ha ezt meg akarod érteni, teljesen kezdőként érdemes magadra tekintened. Aztán később lehet, hogy nagyon érdekes lesz összevetni azt, amit addig tudtál azzal, ami most tudtál meg.


Anyone who wants to understand this from a professional point of view will not have an easy time. You have to put aside everything you have ever learned about it for a while. Because I didn't learn it anywhere and I developed it all myself. This is a completely new independent spiritual framework, which will be extremely difficult to believe from a professional point of view. Let's see what is hard to believe:1. That the consciousness of a single human being can rise independently of the collective consciousness from the physical plane to unimaginable depths/heights.My quick answer to this is that I have opened my mind to the spiritual world due to some head injuries. From there, nothing that anyone can learn from others in this field is true in my case.2. It is hard to believe that a human being can have a realistic chance of taking on the forces that are present on and around the Earth.My quick answer to this is that if one takes seriously the teachings that are circulating in the profession, it becomes clear that nothing is impossible.3. It is hard to believe that a human being has the capacity to do what would be a great challenge for a much higher dimensional being.Specifically, I ended up needing a much greater capacity, which I managed to creatively solve.4. But the hardest thing to believe is that someone, as a beginner, without any education, can rise to a task that a master would immediately say no to.As a beginner, I was not blocked by the prior beliefs that come with any learned knowledge. Then I was confronted with what was at stake. As well as a growing sense of responsibility, the fact that those who turned against me made sure that there was nowhere to retreat and that failure was not an option.5. But the most incredible thing is that it was possible to survive it.I've heard it said enough times from above that 'we can't kill him'.How a person who has learned it in the traditional way and in the traditional form can translate this into his own interpretative context, which you will see here, I do not know. It is not by accident that I have put the emphasis on the zero kilometres (i.e absolute beginners), because if I have learned anything from the arc I have traversed it is that personal aptitude has nothing to do with prior subject knowledge here. This means that who is fit has no connection with what anyone says or what anyone thinks. The only thing that matters is what we call human development. Intellect, emotional intelligence and a few characteristics such as an attitude to fear and belief in yourself. Because along the way, those 'angels' who are only your buddies as long as you play their music can quickly turn on you. You have to be able to endure loneliness and being seen as a fool by everyone for a long time. These cannot be taught. You can either do it or you can't. Are you able to look at everything from the perspective of objective neutrality, including yourself? Can you endure the months of pain that come with developing your brain? Do you panic when your chakras get spinning? Are you able to understand a hierarchy model that is completely different from domination over others? Are you able to think or do you blow what is in the Bible? Can you imagine how differently you must think, behave and act here, where we don't kneel and beg before them? We even shoot at them if they only understand the language of power. So how a person who has learned something quite different about it would be able to understand that, I do not know. But here I come back to point 2, because it is also not easy to listen to what one says to others.So my advice is that if you want to understand this, you should see yourself as a complete beginner. Then later on it can be very interesting to compare what you knew before with what you know now.

Mit szólnál, ha azt mondanám, hogy a misztikum megmagyarázható? A misztikum azért tűnik homályosnak, rejtelmesnek és talán nem is létezőnek, mert az agyadnak a racionális féltekéje a domináns és eddig senki sem állt elő bizonyítékkal. Hallottad már azt az elmés mondást, ha valamit nagyon el akarsz rejteni, tedd ki mindenki szeme elé? Pont ez történt a misztikummal is, mert a bizonyítékot mindig látod, amikor alszol és közben álmodsz.A tisztánlátást aztán jócskán megnehezíti az a sok hülye, akik úgy alkotnak fölényes véleményt valamiről, hogy fogalmuk sincs róla, mert nem néznek utána. Így aztán elterjedt annyi baromság a világról, hogy azok, akik mélyebben utánajárnak ezeknek, bolondok lesznek azok szemében, akik csak a hülyékre hallgatnak. Most azonban kapsz egy esélyt, mert olyan dolgokról fogok beszélni, amiknek nagyon utánajártam, ám nagy bolondnak tűnhetnék, ha nem lenne lehetőségem a témát egy kicsit bővebben kifejteni röviden, tömören és érthetően, sőt még egy kis drámát is sikerült belecsempésznem:

contact.diczig.com

Ha terjedelmi okokból arra lenne itt lehetőségem, hogy csak a lényeget mondjam, azzal nagyon próbára tettem volna azt a fenn említett esélyt. Gondolj bele és válaszolj őszintén! Ha azt mondanám neked, hogy a valóság egy holografikus videojáték, amiben benne élünk és játsszuk ezt az Élet nevű játékot, mi lenne rá a reakciód? Ám azt, hogy a világ egy hologram, nem én állítom, hanem a tudomány, annak is több területe (kvantumfizika, agykutatás, matematika). Én csak a felismerésnek a következő szintjét tettem hozzá, mert rálátásom van a keleti filozófiákra és a nyugati spirituális irányzatokra és amit ezek együtt mondanak, abból csak ez az egy logikai következtetés van. Itt ragadnám meg az alkalmat a komoly emberré válásra is, ami ebben a világban nem megy publikációk nélkül, így hát publikáltam. Továbbra is igyekezve fenntartani a könnyedség illúzióját:

xd.diczig.com

Gondolva azokra, akik nem akarnak az általam itt erősen ajánlott weboldalakba merülni, tovább kell fokoznom azt a feszültséget, amit a videojáték hasonlat okozhatott. Kezdjük a videojáték kifejezéssel. Hogyan juthat ilyesmi egyáltalán olyan ember eszébe, aki komolynak nevezi magát? Egy olyan történettel indulnék, ami azóta eltűnt az internetről, de úgy, hogy a kulcsszavakra semmi, de semmi rá utalás nem jelenik meg a listákon. Amit meg tudok érteni, ugyanis a dolog az objektív valóság cáfolatával egyenlő. Egy hipnózis kísérletről szól, amiben az alany a kezében tartott fémpénzről azt hitte, hogy az egy izzó fémdarab... és megégett a keze. Ezt a tudomány nem tudja megmagyarázni, én azonban a holografikus világképpel már igen. Sőt, ezzel a világképpel a Jézus által borrá vált víz is megmagyarázható. A fizikai sík ugyanis valójában nem létezik, illetve úgy létezik, ha azt mondjuk rá, hogy olyan a szellemi síkok felől nézve, mint egy monitor. Egy saját élmény is logikailag beköthető ide, ugyanis a 20 éves meditációm közben mindenféle lényekkel kommunikálva rájöttem valamire. Ha egy konzolos kalandjáték programban öntudatra ébredne egy karakter és megkérdezné tőled, hogy mi az a tér és idő, mit mondanál neki? Pontosan azt, amit az 'angyalok' nekünk. Innentől mindenki fantáziájára bízom az elmélkedést az angyalokról, istenekről, a felettes énről, illetve a mítoszainkban szereplő egyéb lényekről, mert ami miatt ezek hivatalosan nem léteznek, az a racionális agyfélteke. De azért megragadnám az alkalmat arra, miközben beindul a nagy elmélkedés, azért vessük egy pillantást erre a weboldalra, ami tényleg csak egy pillantás:

earth.elmenypark.com

Ha azt feltételezem, hogy már eddig is nagy izgalmakon vagyunk túl, akkor beszéljünk erről az öntudatra ébredt karakterről, aki ebben a kalandjáték valóságban megjelent. Aki egyrészről rájött arra, hogy akik a kontrollerrel játszanak, biztosan nem programozók, másrészről lehet, hogy a világ bajaiért is felelősek lehetnek. Szívesen felhívná a többi ember figyelmét is erre, ám a többi ember még térdepel is előttük és csak nagyon kevés ember ébredhetett hasonló öntudatra. Mivel pont hozzájuk kellene könyörögni és nem vagyok az a könyörgős típus, ezért elkezdtem gondolkodni és arra jutottam, hogy ha a világ egy hologram, akkor nekem érdemes ezt a hologramot tanulmányoznom. Ha pedig elég releváns információt szereztem róla, akkor készítek belülről egy holo operációs rendszert, feltelepítem az emberiség tudathálójára és el is indítom. Az ÉlményPark nevet adtam neki, ugyanis ez fejezi ki a nevében a legtöbbet, mire is való ez a fizikai sík a szellemi síkok felől nézve. Persze ehhez kurva magasra/mélyre kellett a tudatommal eljutnom és azért használtam ezt a szót, hogy a szakmának eszébe se jusson semmilyen velem kapcsolatos terveket dédelgetni, különben előjövök a Seggfej Átkapcsoló Meditációval, amit jól láthatóan a többség még nem végzett közülük el. Szóval beültem egy lakásba, teltek-múltak az évek, kinn egyszer csak esteledett, aztán világos lett és ez így ment 20 évig. De aztán elkészült! A tudatával bárki elérheti... illetve most már el se tudja kerülni, ugyanis a világvége ellen a legjobb, ha az embernek van egy másik vetítése. Ami már - lévén ez egy spirituális csúcstechnológia - elegendő arra, hogy bármelyik kisember főszereplővé váljon egy most induló új holojátékban, ha rendelkezik az ehhez szükséges paraméterekkel. Ám amíg ezek a castingok zajlanak, én se szeretnék unatkozni, ezért belekezdtem egy olyan weboldalba is, amibe komoly emberek szoktak attól függetlenül, hogy maradtam, aki voltam, egy vicces figura.

word.diczig.com

Az embernek két agyféltekéje van. Azért lenne érdemes időben észbe kapni, mert a másik agyfélteke hajlamos arra, hogy bármit bárkinek elhiggyen. Ha ránézek a populistának nevezett, magukat politikusoknak nevező emberekre és azokra, akik világelitnek merik magukat nevezni, nem látok arra sok reményt, hogy ebből a másik agyfélteke ébredésből egy normális világ lesz. Ha a sok hülye egy középkori vallási diktatúrában akar élni, mert az jelenti számukra a biztonságot, ám legyen. De hamarosan emelem a Tudathajómat, ami képes a tömegek tudatpozíciójának megváltoztatására, ám nem viszek magammal seggfejeket. A fejlett emberek automatikusan jegyet kaptak, hozhatják a szeretteiket is, így van még egy kis időd azzá válni. De már nem sok. Jelentkezni egyetlen módon lehet, befelé önmagadban, egy kis érzelmi töltéssel, ami megerősíti a szándékot. Soha senki nem mondott el ilyen sokat, ilyen kis terjedelemben!

What if I told you that mysticism can be explained? Mysticism seems obscure, mysterious and perhaps non-existent because the rational hemisphere of your brain is dominant and no one has come up with any evidence yet. Have you ever heard the wise saying, if you want to hide something badly enough, put it out there for all to see? That's exactly what happened with mysticism, because you see the evidence every time you sleep and dream.Clarity is then made much more difficult by the many idiots who form a superior opinion about something without having a clue because they don't look it up. So much bullshit is spread about the world that those who look deeper into it become fools in the eyes of those who only listen to the idiots. But now I'm going to give you a chance, because I'm going to talk about things that I've done a lot of research into, but I'd look like a big fool if I didn't have the opportunity to explain the subject a little more in a short, concise and understandable way, and I've even managed to sneak in a bit of drama:

contact.diczig.com

If, for reasons of space, I had the opportunity here to say only the essentials, I would have put the above-mentioned chance to the test. Think about it and answer honestly! If I told you that reality is a holographic video game in which we live and play this game called Life, what would your reaction be? But I do not say that the world is a hologram, but science, and several fields of science (quantum physics, brain research, mathematics). I have only added the next level of insight because I have an overview of Eastern philosophies and Western spiritual trends and what they say together is the only logical conclusion. Here I would also take the opportunity to become a serious person, which in this world cannot be done without publications, so I published. Still trying to maintain the illusion of lightness:

xd.diczig.com

Thinking of those who don't want to dive into the websites I strongly recommend here, I have to add to the tension that the video game analogy might have caused. Let's start with the term video game. How can such a thing even occur to someone who calls himself serious? I'll start with a story that has since disappeared from the internet, but with no, but no, reference to the keywords appearing in the listings. Which I can understand, because it is tantamount to a refutation of objective reality. It is about a hypnosis experiment in which the subject believed the metal coin in his hand to be a glowing piece of metal... and burned his hand. Science cannot explain this, but I can with the holographic worldview. In fact, it can explain the water Jesus turned into wine. The physical plane does not really exist, or it exists if we say that it is like a monitor from the spiritual planes. One of my own experiences can be logically linked to this, because during my 20 years of meditation, communicating with all kinds of beings, I realised something. If a character in a console adventure game program woke up and asked you what space and time was, what would you tell him/her? Exactly what the 'angels' tell us. From here I leave it up to everyone's imagination to speculate about angels, gods, the higher self and other beings in our myths, because what makes them officially non-existent is the rational brain. But I would like to take this opportunity, while we're getting into the big contemplation, to take a look at this website, which is really just a look:

earth.elmenypark.com

Assuming we've already had our fair share of excitement, let's talk about this self-aware character who has appeared in this adventure game reality. Who, on the one hand, has realised that those who play with the controller are certainly not programmers, and on the other hand, may be responsible for the troubles of the world. He would like to make other people aware of this, but other people are still kneeling before them and very few people have awakened to a similar self-awareness. Since it is to them that I should be pleading, and I am not the pleading type, I started thinking and came to the conclusion that if the world is a hologram, then I should study this hologram. And when I have enough relevant information about it, I will create a holo operating system from the inside, install it on the human consciousness network and start it up. I named it ÉlményPark (ExperiencePark), because that's what the name best expresses what this physical plane is for from a spiritual plane perspective. Of course, I had to go fucking high/deep with my consciousness to do that and I used that word so that the profession wouldn't think of cherishing any plans for me, otherwise I'd come up with the Asshole Switching Meditation, which apparently most of them haven't done yet. So I sat in a flat, years went by, it got dark outside, then it got light and it went on for 20 years. But then it was done! Anyone can reach it with their mind... or now they can't even avoid it, because the best thing against the end of the world is to have another projection. Which, being a spiritual high technology, is enough to make any little person the protagonist in a new hologame that is just starting up, if they have the parameters. But while these castings are going on, I don't want to be bored either, so I've started a website that serious people are used to doing, regardless of the fact that I'm still who I was, a funny guy.

word.diczig.com

Humans have two hemispheres. It would be wise to get smart in time, because the other brain tends to believe anything to anyone. When I look at the people who call themselves populists, who call themselves politicians and who dare to call themselves world elites, I do not see much hope that this awakening of the other brain hemisphere will lead to a normal world. If all the idiots want to live in a medieval religious dictatorship because that is their security, so be it. But soon I will lift up my Consciousness Ship, which can change the position of consciousness of the masses, but I will not take assholes with me. Advanced people are automatically ticketed, they can bring their loved ones, so you have a little time to become one. But not much longer. There's only one way to sign up, inwardly within yourself, with a little emotional charge to reinforce your intent. No one has ever said so much in so little!

Hagyjuk a dumát, aki nem tanul meg a mélyvízben hirtelen úszni, annak úgysincs esélye azokkal szemben, akiknek sikerül. Ez azonban csak úgy derülhet ki, ha belevágunk.

holoinstall.com
innen elérhetőek a mindenkori lehetőségek, amik a holoinstallal kapcsolatosak
earth.elmenypark.com
a világ helyreállítása a fotelből is lehetséges a holoinstall segítségével
holoinstall.elmenypark.com
a mindenki számára elérhető holoinstall alkalmazások feladatcélra és/vagy tanuláshoz, gyakorlásra
hstore.elmenypark.com
a fizikai síkon elérhető holoinstall egyben
hologame.holoinstall.com
mini oktatóanyag, ahol megjelenik a holoinstall

info.holoinstall.com
a holoinstallról bővebben
info.elmenypark.com
alapfogalmak
info.elmenypark.net
kérdések és válaszok
info.diczig.com
túl a holoinstall-on

Gondolom jól jönne ide még egy kis tökös szöveg, de hirtelen semmi ilyen nem jut az eszembe.

Cut the crap, if you don't learn to swim in deep water all of a sudden, you don't stand a chance against those who do. But the only way to find out is to get started.

holoinstall.com
here you can find the current options related to holoinstall
earth.elmenypark.com
you can restore the world from your armchair with holoinstall
holoinstall.elmenypark.com
holoinstall applications available to all for task and/or learning and practice
hstore.elmenypark.com
the holoinstall available on the physical plane in one
hologame.holoinstall.com
mini tutorial, where the holoinstall appears

info.holoinstall.com
more about holoinstall
info.elmenypark.com
basic terms
info.elmenypark.net
questions and answers
info.diczig.com
beyond holoinstall

I suppose I should add some cool text, but suddenly I can't think of any.

"If you were to describe the ÉlményPark in simple terms, what would you say?"
"You mean I would give a presentation to a mixed audience?"
"Yes, that's not a bad idea."
"Ladies and gentlemen, back in the day Apple revolutionised the world by bringing the computer into the world of the common man. Today, no one needs to learn to code, to use their computer or their mobile phone. to use their computer or their mobile phone. And I revolutionize the world by doing the same with spirituality. Today, no one needs a master to use your mind in this way."
"Wow."
"Science first discovered the hologram, then later realized that our world is a gigantic hologram experienced by everyone. ÉlményPark is a holo operating system capable of 3D projection running on a network of consciousness. Its users experience reality in the first person singular. If you look out your eyes, you'll see the latest version, updated for free of course."
"Let's stop here for a moment. Because I think few people will be able to follow you."
"Certainly at the beginning. But you just have to get the mood of it and then it's all clear. You'll find it's much easier and more understandable than anything you've encountered in this area before. And for a beginner it is from the start."
"What is the basis of understanding?"
"A new understanding of the world. If the world is a hologram, then it is essentially nothing more than a holographic video game that we live in = play in."
"Do you think there will be anyone who won't laugh at that?"
"There are countless ways of understanding the world. The one I'm talking about is the one that is most ideal for the man of today. That is, it is specifically adapted to the worldview of man on earth today. If you want to laugh at this, then laugh! But it's still the most effective form of understanding, the one that explains mysticism. In this sense, you are the character in the game and whoever is playing with you becomes the angel and the higher self."
"Are the two not the same?"
"You have two hemispheres."
"What can an ordinary person who doesn't want to get into this benefit from this?"
"This game is mind controlled. It all depends on what you know and believe about the world. If you don't believe it, it's still a belief, just the opposite."
"How have you revolutionized it, with this understanding of the world?"
"A revolution consists of several stages and this is the first. I worked everything out to make it simple."
"Okay, but you're meditating in an apartment and you're not even close to reaching the number of people you need to reach from a website."
"It only takes one person. What you do with that information is up to you, I did mine."
"What exactly did you do?"
"I installed it on the human network of consciousness."
"What does that mean?"
"It's in the mind of every human being."

- Ha egyszerűen akarnád elmondani, mi ez az ÉlményPark, mit mondanál?
- Úgy érted, tartanék róla egy prezentációt vegyes hallgatóságnak?
- Igen, ez nem is rossz ötlet.
- Hölgyeim és uraim, annak idején az Apple forradalmasította a világot azzal, hogy a számítógépet a hétköznapi ember világába hozta. Ma már senkinek sem kell megtanulnia kódolni, hogy a számítógépét, mobilját használhassa. Én pedig azzal forradalmasítom a világot, hogy a spiritualitással teszem ugyanazt. Ma már senkinek sem kell mester, hogy az elméjét így használhassa.
- Hű.
- A tudomány először felfedezte a hologramot, aztán később rájött, hogy a világunk is egy mindenki által megélt gigantikus hologram. ÉlményPark 3D vetítésre képes, tudathálózaton futó holo operációs rendszer. Felhasználói egyes szám első személyben érzékelik a valóságot. Ha kinéznek a szemeiken, mindjárt láthatják is a természetesen ingyenesen frissített legújabb verziót.
- Itt álljunk meg egy kicsit. Mert szerintem kevesen fognak tudni téged követni.
- Az elején biztosan. De csak el kell kapni a hangulatot és onnantól minden érthető. Rájössz, hogy sokkal könnyebb és érthetőbb, mint bármi, amivel ezen a területen előtte találkozhattál. Egy kezdő számára pedig már az elejétől kezdve az.
- Mi a megértés alapja?
- Egy új világértelmezés. Ha a világ egy hologram, akkor lényegében nem más, mint egy holografikus videojáték, amiben benne élünk = játszunk.
- Szerinted lesz, aki ezen nem fog nevetni?
- A világnak számtalan megértési útja van. Ez, amiről beszélek az, ami a mai kor embere számára a legideálisabb. Azaz kifejezetten a mai földi ember világlátásához igazodik. Ha nevetni akarsz ezen, akkor nevess! De attól még ez a leghatékonyabb formája a megértésnek, amitől a misztikum is megmagyarázható. Ebben az értelemben te a karakter vagy a játékban és aki veled játszik, ő lesz az angyal és a felettes én.
- A kettő nem ugyanaz?
- Két agyféltekéd van.
- Mit tud ebből hasznosítani egy hétköznapi ember, aki nem akar ebbe belemélyedni?
- Ezt a játékot az elmével lehet vezérelni. Minden attól függ, mit tudsz és hiszel a világról. Ha nem hiszed, az is hit, csak ellentétes töltésű.
- Hogyan forradalmasítottad, ezzel a világértelmezéssel?
- Egy forradalom több szakaszból áll és ez az első. Mindent úgy dolgoztam ki, hogy egyszerű legyen.
- Jó, de ugye egy lakásban meditálsz és közel sem biztos, hogy egy weboldalról elérsz annyi embert, amennyi ehhez kell.
- Ehhez csak egy darab ember kell. Hogy mit kezdesz ezzel az információval, az a te dolgod, én a magamét megtettem.
- Mit tettél pontosan?
- Feltelepítettem az emberiség tudathálójára.
- Ez mit jelent?
- Minden ember fejében ott van.

Contact my Vision

Az volt a feladat, hogy fejtsem ki a lehető legkisebb terjedelemben a lehető legtöbbet. Ezt elolvasva kapsz egy általános képet arról, hogy kit és hogyan érdemes elképzelni, ki áll ezek mögött az információk mögött, amit ezen a weboldalon és az innen nyílókon találsz. Mi történt és hogyan kerültem abba a helyzetbe, hogy a világ problémáinak megoldásával szembesüljek. >>>>>

Nézz be a Színpad mögé

Tudod, miben nem hiszel?

Én sem örültem annak, amikor bizonyíték- és adatgyűjtés közben, keresve a bizonyítékot a spirituális világ létezésére mindenki az előzetes hitemet és bizalmamat kérte anélkül, hogy bármit is bizonyított volna. Azt mondták, csak ezek után tudom megtapasztalni. Nem találtam senkit, aki érthetően el tudta volna előtte magyarázni, de veled ez már nem fordulhat elő. Röviden, tömören és érthetően. >>>>>

Nézz be a Színpad mögé

A fotelből tenni valamit a Földért

Abból indultam ki, hogy a kényelmedet tekinted a legfontosabbnak és közvetlenül az után jöjjön az, hogy hagyjanak békén téged ezekkel a hülyeségekkel. Ahelyett, hogy fárasztanálak olyasmikkel, hogy az emberiség tudathálója, meg az elme kölcsönhatása a holografikus valósággal, inkább kifejlesztettem valamit, ami pont neked való. Nem kell hinni semmit, csak rá kell nézni egy képre. >>>>>

Nézz be a Színpad mögé

Modern ember a holografikus valóságban

Abból is kiindultam, hogy lesznek olyanok, akiket azért mélyebben érdekel ez a téma és az, a hétköznapi életük mellett ki tudják-e használni az elméjükben rejlő lehetőségeket. Természetesen kielégítve a természetes igényt a kelleténél kicsit több információra, ami viszont nélkülözhetetlen az egészséges reggelihez. 20 éve meditálok egyfolytában és közben már van erre egy jó ötletem. >>>>>

Nézz be a Színpad mögé

Teremtés = Holo Installáció

Sosem gondoltam volna, hogy nem megkeresztelt emberként egyszer racionális válaszom lesz a teremtésre. De mindezekből logikusan ez az egyetlen magyarázata a világ keletkezésének. El is készítettem a linux filozófiájával a saját független spirituális platformomat, azaz egy olyan holo operációs rendszert, ami alá lehet fejleszteni. Feltelepítettem a tudathálóra, a te fejedben is ott van. >>>>>

Nézz be a Színpad mögé

Modern Ezotéria

Nem hittem a papoknak, mestereknek és guruknak, de engem is érdekelt a spiritualiás. Meg sem vagyok keresztelve és 20 éves koromig távol is maradtam tőle. 33 éves koromra kerültem abba a helyzetbe, hogy a teljes figyelmemmel tanulmányozni tudjam. Most 53 vagyok és azóta folyamatosan meditálok. Objektív szemmel, tudományos szellemben végeztem és nagyon messzire jutottam. >>>>>

Nézz be a Színpad mögé

Diczig István Zsolt

Ha azt mondod, hogy te nem tehetsz erről, mert a világ ilyen, az azt jelenti, hogy nem a saját világodban élsz. Vagy ha ott élsz, annak hatalmát átadtad azoknak, akik miatt ilyen a világ. Még ha el is hiszed, amit mondanak, attól még a világod te vetíted magadnak. Mindenkinek vannak álmai. ám nem mindenki elszánt arra, hogy ezeket az álmokat a valóság frekvenciáira hozza. >>>>>

Nézz be a Színpad mögé

Hogyan kezdjem?

Ha kezdő vagy, a következő tanácsom van hozzád. Csak gondolatban indítsd el az ÉlményParkot és ne olvass el innen semmit. Éld az életedet és legyél boldog! De tudom, hogy mindig vannak olyanok, akik több információra vágynak a kelleténél. Meg az ember olyan, hogy csak a szépet és jót szereti hallani. Utóbbi esetén menj el egy mesterhez, a kelleténél több információ itt van. >>>>>

Nézz be a Színpad mögé

Mi van akkor, ha már régebben elkezdtem?

Ha már régebben elkezdted, akkor magad is tudni fogod, kinek higgy, mikor és meddig. Beleértve engem is, mert a saját utadat járod és nem az enyémet. De remélem tudod, attól, hogy felkötsz magadra egy fekete övet, még nem leszel mester, csak úgy fogsz kinézni. Ám mesterré válhatsz a tanítványaid hitén szörfölve, ha képes vagy menet közben felnőni a feladathoz. >>>>>

Nézz be a Színpad mögéContact my Vision

The task was to explain as much as possible in as little space as possible. Reading this will give you a general idea of who and how to imagine who is behind the information you will find on this website and the links from here. What happened and how I got into the position of solving the world's problems. What became the solution and how you can join this work. >>>>>

Nézz be a Színpad mögé

You know what you don't believe?

I was also not happy when, while collecting evidence and data, looking for proof of the existence of the spiritual world, everyone asked for my prior belief and trust without proving anything. They said I could only experience it after that. I couldn't find anyone who could explain it clearly to me beforehand, but that can't happen with you. Short, concise and clear >>>>>

Nézz be a Színpad mögé

Do something for the Earth from your armchair

I started from the fact that you put your comfort first and immediately after that you want to be left alone with this nonsense. Instead of bothering you with stuff like the human mind's network of consciousness and the mind's interaction with holographic reality, I've developed something that's just for you. You don't have to believe anything, just look at a picture. >>>>>

Nézz be a Színpad mögé

Modern man in holographic reality

I also assumed that there will be people who are more deeply interested in this topic and whether they can use the potential of their minds in addition to their everyday lives. Of course, satisfying the natural need for a little more information, which is essential for a healthy breakfast. I have been meditating for 20 years and I have a good idea. >>>>>

Nézz be a Színpad mögé

Creation = Holo Installation

I never imagined that as a non-baptized person I would one day have a rational answer to creation. But logically, it is the only explanation for the creation of the world. I have also created my own independent spiritual platform using the linux philosophy, i.e. a holo operating system that can be developed under. I installed it on the net of consciousness, it's in your head too. >>>>>

Nézz be a Színpad mögé

Modern Esoteria

I didn't believe in priests, masters and gurus, but I was also interested in spirituality. I was not baptised and stayed away from it until I was 20. By the age of 33 I was in a position to study it with my full attention. I am now 53 and have been meditating ever since. I have done it with an objective eye and a scientific mind and have come a long way. >>>>>

Nézz be a Színpad mögé

Istvan Zsolt Diczig

If you say that you can't do it because the world is like that, it means that you are not living in your own world. Or if you do, you have given its power to those who make it so. Even if you believe what they say, you are still projecting your world onto yourself. Everyone has dreams, but not everyone is determined to bring those dreams into the frequencies of reality. >>>>>

Nézz be a Színpad mögé

How do I get started?

If you're a beginner, here's my advice. Just start the ÉlményPark in your head and don't read anything from here. Live your life and be happy! But I know that there are always people who want more information than they need. Plus, people are such that they only like to hear good and beautiful things. In the latter case, go to a master, the more information than you need is here. >>>>>

Nézz be a Színpad mögé

What if I started a while ago?

If you've been doing this for a while, you'll know who to believe, when and for how long. Including me, because you are going your own way and not mine. But I hope you know that putting on a black belt does not make you a master, it just makes you look like one. However, you can become a master by surfing on the faith of your disciples if you can rise to the task as you go. >>>>>

Nézz be a Színpad mögé- Úgy látom, neked semmi közöd nincs ahhoz, amit mások ezotéria címszó alatt csinálnak.
- Jól látod.
- Akkor elismered?
- Azt elismerem, hogy semmi közöm nincs ahhoz, amit mások ezotéria címszó alatt csinálnak.
- Te csinálsz valamit ezotéria címszó alatt?
- Ha azt mondanám, hogy igen, azt nem tudnám neked bizonyítani.
- Miért?
- Mert ezotéria az, amikor önmagadban önmagadat vizsgálod. Ezt nem lehet másoknak bizonyítani.
- Mit lehet másoknak bizonyítani?
- A mágiát. Ám az ezzel a gond, hogy minden mágia jellemzője az, hogy senki ne vegye észre. Kivételt képeznek ez alól a bűvészek és azok, akik bűvésznek adják ki magukat.
- Kik azok, akik bűvésznek adják ki magukat?
- Olyanok, akik rájöttek arra, ha bűvészek, azt elfogadják az emberek.
- Mi a különbség az ezotéria és a mágia között?
- Ezotéria az, amikor önmagadban önmagadat vizsgálod. Mágia az, amikor önmagadban másokat vizsgálsz.
- Van a kettő között éles határ?
- Ahogy egyre jobb leszel, úgy mosódik el.
- Ha kezdő vagyok, hol a határ?
- Vagy te, aki még nem tudsz uralkodni magadon. Próbálkozol az ezotériával, de folyton mágia lesz belőle. Ha kezdő vagy, a határ olyan távol van tőled, hogy nem is beszélhetünk róla.
- Mi a mágia?
- Ha kezdő vagy? A szándékaid érvényesítése önmagadért.
- Ha már nem vagyok kezdő, akkor nem?
- De, csak már közel sem egyértelmű, hogy mit értünk önmagad alatt. Ám amíg kezdő vagy, nem fogsz ebből érteni semmit.
- Miért nem?
- Mert alacsonyabb látószögön nem lehet megérteni magasabb látószögű információkat.
- Mit lehet akkor érteni belőlük?
- Az ember azon, amit nem ért, azt érti, amit érteni akar.
- Konkrétan itt mi lenne a magasabb látószögű információ?
- Ha emelkedsz, már nem csak egy ember vagy. Azért nem fogod érteni, mert egyéni tudatban próbálsz értelmezni egy kollektív tudattal kapcsolatos információt. Természetesen nagyobb idő- és energiabefektetéssel meg lehet tenni azt, hogy a magasabb látószögű információkat mások számára is érthetővé tedd, ha könyvet írsz róla. Ha nem így lenne, Einstein se jutott volna semmire.
- De Einstein bizonyítani tudott.
- A matematika azért arra jó, hogy elméletben dokumentálj valamit, amit mindenki más gyakorlatinak lát. De egy olyan területen, ahol önmagadban önmagadat vizsgálod, maga a másoknak bizonyítás is értelmetlen.
- Mi az ezotéria lényege?
- Eljutni a holografikus szintre.
- Mi van ott?
- Az egész világ.
- Vannak ennek fokozatai?
- Ha nem lennének, nem bírná el az agy azt az információmennyiséget.
- Mitől függenek a fokozatok?
- Mit bír el az agyad.
- A tiéd mit bír el?
- Az én esetem annyira egyedi, hogy nincs értelme róla beszélni.
- Azért mondj róla valamit.
- Azt kellett megoldanom, hogyan tudok elvégezni egy kapacitásomat lényegesen meghaladó feladatot úgy, hogy közben megtartom a valóságot azon az idővonalon, ahol végigcsináltam a mélytransz meditációt.
- Értem.
- Valamit értesz ebből, de biztosan nem tudod sem elképzelni, sem felfogni. Ha tovább kérdeznél, több információhoz jutnál, amit viszont nem hinnél el. Ha még annál is tovább kérdeznél, már bolondnak tartanál.
- Miért?
- Mert amit tudsz és hiszel a világról, azt tekintenéd elsődleges bizonyosságnak.
- Mennyiben lenne más, amit mondanál?
- Amit mondanék, azt csak olyan szavakkal tudnám elmondani, amikhez más jelentéseket társítanál.
- Mondasz erre egy példát?
- Isten. Kénytelen lennék ezt a szót használni, ám mást értenék alatta én és mást te. Amit én ez alatt értenék, az továbbra is maradna egy meg nem keresztelt ember egyházakon kívüli értelmezésénél, mert nincs rá más szó, amit használhatnék helyette.
- Hol van isten?
- Először definiálni kellene magát a fogalmat, mert ahány dimenzió, mind mást ért ez alatt. De ha nem akarom kikerülni a kérdést, úgy fogalmaznék, hogy mindenkiben. Ám hogy mennyire, az az adott ember tudatszintjétől függ.
- Hogyan lehet erre az útra rálépni? Úgy értem, hogyan lehet közelebb kerülni istenhez?
- Minden éjjel, amikor alszol, azt teszed.
- És ha ébren szeretném?
- Kezdj el meditálni. De tisztázzunk valamit. Az emberekbe bele van nevelve valami, amitől azonnal le akarnak borulni és könyörögni akarnak. Én ezt nem ajánlanám, ha a cél objektív célként van előtted kitűzve. Előtte érdemes lenne a személyiségedet fejlesztened és élned az életedet tovább, hogy tapasztalatabb, érettebb legyél rá.
- Azok nem isten részei, akik felé leborulnék?
- Ha ott állsz egy irodaház előtt és a vezérigazgatóval való beszélgetés a célod, célszerű fejlesztened magad, hogy a vezérigazgató lásson ebben a találkozában fantáziát. Különben a különféle osztályokig jutnál, ahol az alosztályvezetők is ahhoz a céghez tartozó vezetők. Akik biztosan más követelményekkel állnának elő feléd, nincs ez másképp itt sem.
- Benned látott ez a vezérigazgató fantáziát?
- Kezdünk elkanyarodni a lényegtől. Ha erről, tovább beszélgetünk, abból senkinek semmilyen haszna nem származna. Mert az esetem mint mondtam rendkívül egyedi.
- Miben?
- Az előéletemben bekövetkezett fejsérüléseim okán különleges helyzetbe kerültem, amivel éltem, de nem éltem vele vissza. Amikor rájöttem erre a különleges helyzetre, az a felelősségérzetemet emelte az átlag feletti szintre.
- Ha elkezdenék meditálni, miket tanácsolnál nekem?
- Ha valóban komoly az elhatározásod, az elég. Éld tovább az életed, de már ennek fényében.
- Ez mit jelent?
- Kockázatvállalást és felelősségvállalást. Ezekkel tudod a jegyed jobb pozíciókba tolni.
- Jegyem hova?
- Befelé. Ha még emlékszel, önmagadban önmagadat fogod vizsgálni.
- Tehát csak üljek le és forduljak magamba?
- Minden a lehetőségeidtől és a bevállalásaidtól függ.
- De hogy csináljam?
- Csak azt tudom neked elmondani, én hogyan csináltam. Itt nincs olyan, hogy valaki mestere, itt csak önmagad mestere tudsz lenni.
- Nem egy olyan emberről tudok, aki mások mestere.
- Kérdezd akkor őket erről. Ha engem kérdezel, én azt mondanom, mások mestere nem létezik, csak a játékban.
- Mit értesz játék alatt?
- A külvilágot. Ha befelé indulsz önmagadba, ott nincs jelen a külvilág. Csak te magad a hiedelmeiddel.
- A hiedelmek fontosak?
- Inkább zavarók tényezők, amik eltéríthetnek a helyes útról. A helyes út mindig objektív és ezt jó, ha szem előtt tartod egy erősen szubjektív környezetben, amivel Benn találkozni fogsz.
- Hogyan tudom a zavaró tényezők erejét csökkenteni?
- Győzd le magadban a félelmet.
- Mi van, ha nem teszem?
- Ne indulj el egyéni útra, legyél a közösség része egy ezoterikus csoportban a mestered által nyújtott biztonságban.
- Mi történhet, ha egyedül csinálom és nem győztem le a félelmet?
- Komolyan is megrémülhetsz. Pánikba eshetsz. Az önmagadba vetett hitedet kiüthetik a hiedelmeid által keltett hullámok.
- Miért? Mi rémisztő lehet bennem?
- Ha a játék célja a játék, nem jó, ha erre fel nem készült játékosok akarnak az admin szintekre grasszálni azért, hogy admin hatalmat szerezzenek a játékcéljaikért. Ha nem vagy erre felkészülve, a kockázatvállalásod inkább a hülyeséggel egyenlő. Nem véletlen mondom, hogy az elhatározásod után éld tovább az életedet.
- De ha élem az életemet, lehet, még egyszer nem lelkesülök be ennyire és soha nem fogok belekezdeni.
- Az elhatározásoddal már belekezdtél. Ezt csak leállítani tudod azzal, hogy soha nem kezdesz aztán bele, amikor eljönne az ideje.
- Ha ilyen tudással rendelkezel, miért nem nyitsz egy iskolát?
- Iskolát csak a játékban nyithatnék, ahol el tudnám játszani azt, hogy mások mestere vagyok.
- Ha nem a játékban nyitnád, mit tanítanál?
- Hogyan lehetsz önmagad mestere. De onnantól, hogy belekezdesz a meditációidba, már én is csak külső szemlélő lennék, aki csak a testedet szemlélhetné. Abba nem lenne beleszólásom, mit találnál önmagadban. De ilyesmit nem tennék, csak kivételes esetekben, ugyanis ha jelen vagyok, amikor a rémülettől beleőrülsz, mindent meg kellene tennem azért, hogy kihozzalak belőle.
- Kerültél már ilyen helyzetbe?
- Egyszer. De segítségemre volt az élethelyzet, amiben az illető tudta, hogy a bukással egyenlő, ha nem oldja meg saját maga. Lényeges itt leszögeznem, hogy minden az elmében dől el és sok múlik rajtad is.
- Mit tennél, ha ilyen velem fordulna elő a társaságodban?
- Fogalmam sincs. Improvizálnék.
- De előfordulhatna, hogy nem sikerülne?
- Ha előfordulhatna, az nem derülne ki, mert nem lennék ott. Kezdünk olyan magasabb dimenziós témát érinteni, amire azt mondaná egy bizniszmágus, hogy ez varázserő. De mások különleges képességnek látnák.
- Te minek látod?
- Feltérképezendő területnek. Csak most fodultam a külvilág felé, a visszatérésemnek is vannak fokozatai.
- Ez milyen visszatérés? Honnan?
- Tudati. Ugyanazon az úton, ahol elindulsz befelé, csak az ellenkező irányba.
- Az biztos könnyebb lehet.
- Kérdezz meg egy hegymászót, melyik a könnyebb. Fölfelé vagy lefelé.
- Mi a különbség?
- Ha elindulsz befelé, mindenki a környezetedben hülyének fog nézni. Aztán elterjed, hogy megbolondultál. Ilyen értelemben nincs különbség, csak itt az égben néznek hülyének.
- Miért néznének a barátaim hülyének, ha belekezdek egy ilyenbe?
- Akik tényleg a barátaid, nem néznének hülyének, mindenki más igen. Ugyanis akik tényleg a barátaid, elfogadnak téged úgy is, ha változol.
- Ez milyen változás?
- Megváltozik a dolgok fontossága. Mivel a haverok nem kezdenek meditálni, maradnak a saját látószögük fontosságán. Amitől te ahogy elkezdesz távolodni, úgy látnak egyre bolondabbnak. Aztán eljön az a pillanat, amikor szó szerint ellenségessé válnak. Ennek oka a játék védelmi rendszerén túl az, hogy kezdesz kikerülni abból a láthatatlan hierarchiából, amin keresztül hozzáférnek az energiáidhoz és ennek senki sem örül. Velem is ilyesmi történik épp, csak az ellenfelek komolyabbak. Ám én se vagyok az a kezdő, aki annak idején elindult.
- Mi a kapcsolat aközött, ami ilyenkor bennem zajlik és aközött, ami a külvilágban történik?
- Jó kérdés. Egy mondatban kellene válaszolnom, amiről könyvet írhatnék.
- Mi lenne ebben a könyvben? Mi lenne a fő mondanivalója?
- Hogy nem ott vagy, ahol a tested, hanem a tested van ott, ahol a tudatod. A külvilág csak egy díszlet, ám sokkal erősebb a valóság ereje, mint ahogy az elsőre kinéz. A harcok során ezt fel is használtam, amikor kötött forgatókönyveket eresztettem rájuk. Rám nem hat a PR-juk, ezért ők is lépnek...
- Milyen PR?
- A vallásos hit. Erre azt találták ki, hogy mindenféle embereket pakolnak fölém (mármint a testem fölé) a megszállási hierarchiájukban, akik viszont vallásosak és így föntről sugárzódik rám egyfajta viselkedési- és jellemminta. Erre azért térek ki, mert ha elkezdesz meditálni, te fogsz sok emberen ilyen hatást kiváltani és nagyon nem mindegy, ezek a minták milyen minőséget képviselnek.
- Kezdek ebbe belezavarodni.
- Az is szép teljesítmény, hogy eddig tudtad követni.
- Később beszélünk még erről?
- Folytatni akarod?
- Igen.
- Itt a külvilágban? Mert folytathatnád önmagadban is.
- Önmagammal beszélgessek?
- Ha nem rohansz azonnal pszichológushoz a rémülettől, hogy idegen hangok szólalnak meg a fejedben, akkor nem feltétlen.
- Idegen hangok a fejemben?
- És még sehol nem vagyunk attól, hogy mik még ezen kívül.

"You seem to have nothing to do with what others do under the heading of esotericism."
"You see right."
"Then you admit it?"
"I admit that I have nothing to do with what others do under the heading of esotericism."
"You do something under the heading of esotericism?"
"If I said I was, I couldn't prove it to you."
"Why?"
"Because esotericism is when you examine yourself within yourself. You cannot prove it to others."
"What can you prove to others?"
"Magic. But the problem is that the characteristic of all magic is that nobody notices it. The exception to this is magicians and those who pretend to be magicians."
"Who are those who pretend to be magicians?"
"People who have figured out that if they are magicians, people will accept it."
"What is the difference between esotericism and magic?"
"Esotericism is when you examine yourself within yourself. Magic is when you examine others within yourself."
"Is there a sharp line between the two?"
"As you get better, it gets blurred."
"If I am a beginner, where is the line?"
"There's you, who can't control yourself yet. You try esotericism, but it keeps turning into magic. If you're a beginner, the limit is so far from you that we can't even talk about it."
"What is magic?"
"If you're a beginner? It's asserting your intentions for yourself."
"If I'm not a beginner, then I'm not?"
"Yes, but it's just not nearly as clear what we mean by yourself. But as long as you're a beginner, you won't understand any of this."
"Why not?"
"Because you can't understand higher-angle information from a lower perspective."
"So what can be understood from it?"
"What you don't understand, you understand what you want to understand."
"Specifically, what would be the higher-angle information here?"
"When you rise, you are no longer just a person. The reason you will not understand is because you are trying to interpret information about a collective consciousness as an individual consciousness. Of course, a greater investment of time and energy can be made to make the higher insight information understandable to others by writing a book about it. If not, Einstein would have got nowhere."
"But Einstein could prove it."
"Mathematics is good for documenting in theory what everyone else sees as practical. But in a field where you are introspecting, proving yourself to others is meaningless."
"What is the essence of esotericism?"
"To get to the holographic level."
"What is there?"
"The whole world."
"Are there degrees of this?"
"If there weren't, the brain couldn't handle the amount of information."
"What do the degrees depend on?"
"What your brain can handle."
"What can yours handle?"
"My case is so unique, there's no point in talking about it."
"Tell me about it anyway."
"I had to figure out how to accomplish a task that was significantly beyond my capacity while maintaining reality on the timeline where I did the deep-trans meditation."
"I see."
"You understand some of this, but you certainly can't imagine it or comprehend it. If you keep asking questions, you'll get more information that you won't believe. Ask any more questions and you'd think I was a fool."
"Why?"
"Because you would take what you know and believe about the world as primary certainty."
"How would what you say be any different?"
"What I would say, I could only say in words that you would associate other meanings with."
"Can you give me an example?"
"God. I would be forced to use that word, but I would mean something else and you would mean something else. What I would understand by it would remain the interpretation of an unbaptized person outside the churches, because there is no other word I could use instead."
"Where is god?"
"You would first have to define the concept itself, because every dimension means something different. But if I don't want to evade the question, I would say in everyone. But to what extent depends on the level of consciousness of the individual."
"How can one step on this path? I mean, how can one get closer to God?"
"Every night when you sleep, you do that."
"And if I want to be awake?"
"Start meditating. But let's get something straight. People have something in them that makes them want to fall down and beg immediately. I would not recommend this if the goal is set before you as an objective goal. Before that, you might want to develop your personality and live your life further, to be more experienced and mature about it."
"Are they not a part of God to whom I would bow down?"
"If you are standing in front of an office building and your goal is to talk to the CEO, you should develop yourself so that the CEO sees this meeting as a fantasy. Otherwise, you would end up in various departments where the sub-department heads are also managers belonging to that company. They would certainly have different requirements for you, and it is no different here."
"Did this CEO see any imagination in you?"
"We're getting away from the point. If we keep talking about this, it's not gonna do anybody any good. Because my case is, as I said, extremely unique."
"In what way?"
"I was put in a special situation because of head injuries in my past life, and I have lived with it, but I have not abused it. When I found out about this special situation, it raised my sense of responsibility to a level above average."
"If I started meditating, what advice would you give me?"
"If you're really serious about it, that's enough. Go on living your life in the light of it."
"What does that mean?"
"Taking risks and taking responsibility. With these you can push your ticket into a better position."
"My ticket to where?"
"Inward. If you remember, you will be looking at yourself."
"So should I just sit down and turn inward?"
"It all depends on your potential and your commitments."
"But how do I do it?"
"I can only tell you how I did it. Here there is no such thing as someone's master, here you can only be your own master."
"I know of more than one person who is a master of others."
"Ask them about it then. If you ask me, I can tell you, master of others does not exist, only in the game."
"What do you mean by game?"
"The outside world. If you go within yourself, there is no outside world. Only yourself with your beliefs."
"Are beliefs important?"
"They're more like distractions that can lead you astray. The right path is always objective and it is good to keep this in mind in a highly subjective environment that you will encounter within."
"How can I reduce the power of distractions?"
"Conquer fear within yourself."
"What if I don't?"
"Don't go off on an individual journey, be part of a community in an esoteric group in the safety of your master."
"What happens if I go it alone and don't overcome fear?"
"You can get seriously scared. You can panic. Your belief in yourself can be knocked out by the ripples created by your beliefs."
"Why? What's scary in me?"
"If the purpose of the game is to play, it's not good if unprepared players want to grind their way up to admin levels to gain admin power for their game goals. If you are not prepared for that, your risk taking is more like stupidity. It's no coincidence that I say go on with your life after you've made up your mind."
"But if I live my life, I might not get so enthusiastic again and never get involved."
"You've already started with your intention. You can only stop it by never starting when the time comes."
"If you have such knowledge, why don't you open a school?"
"I could only open a school in the game, where I could pretend to be a master of others."
"If you didn't open a school in the game, what would you teach?"
"How to be your own master. But from the moment you start your meditations, I would be an outside observer, just observing your body. I would have no say in what you find in yourself. But I would not do such a thing except in exceptional cases, for if I were present when you were going mad with fear, I would have to do everything I could to bring you out of it."
"Have you ever been in that situation?"
"Once. But I was helped by a life situation in which the person knew that failure was if she didn't solve it herself. It's important to note here that it's all in the mind and a lot depends on you."
"What would you do if this happened to me in your company?"
"I have no idea. I'd improvise."
"But could it fail?"
"If it could, it wouldn't come out because I wouldn't be there. We're getting into the kind of higher dimensional stuff that a business magician would say is magic. But others would see it as a special ability."
"What do you see it as?"
"An area to explore. I've just been out in the world, and there are degrees of return."
"What kind of comeback is that? From where?"
"Conscious. The same way you start in, only in the opposite direction."
"That must be easier."
"Ask a climber which is easier. Up or down."
"What's the difference?"
"If you go uphill, everyone around you will think you're stupid. Then word gets around that you're crazy. In that sense, there's no difference, only here in the sky beings think you're stupid."
"Why would my friends think I'm stupid if I started something like this?"
"People who are really your friends wouldn't think you're stupid, everyone else would. Because those who are really your friends will accept you even if you change."
"What kind of change is that?"
"It changes the importance of things. Because friends don't start meditating, they stay on the importance of their own perspective. Which as you start to move away from, they see you as more and more foolish. Then comes the moment when they literally become hostile. The reason for this, beyond the game's defences, is that you start to fall outside the invisible hierarchy through which they have access to your energies and no one is happy about that. This is happening to me right now, only the opponents are more serious. But I'm not the novice that started out."
"What is the connection between what is happening inside me and what is happening outside?"
"Good question. I should answer it in a sentence I could write a book about."
"What would be in this book? What would be the main message?"
"That you are not where your body is, but your body is where your mind is. The outside world is just a stage set, but the power of reality is much stronger than it first appears. I used this in the fights, when I unleashed tied scripts on them. I'm not impressed by their PR, so they move on..."
"What PR?"
"Religious faith. They have this figured out by stacking all sorts of people above me (my body, that is) in their occupation hierarchy, who in turn are religious and so a pattern of behaviour and character is beamed down on me from above. I make this point because if you start meditating, you will have this effect on many people and it makes a difference what these patterns are."
"I'm getting confused about that."
"It's also a nice achievement that you've been able to follow it so far."
"Can we talk more about this later?"
"Do you want to continue?"
"Yes."
"Here in the outside world? Because you could continue on your inside."
"Talk to myself?"
"If you don't immediately rush to a psychologist out of fear of strange voices in your head, then not necessarily."
"Foreign voices in my head?"
"And we're nowhere from what else."


Tudományos álláspontA múlt század végére a tudomány több területen áttörést ért el, ami mára kvantumfizika néven került a köztudatba. A párizsi egyetemen 1982-ben a most Nobel-díjat kapott Alain Aspect fizikus vezette kutatócsoport felfedezte, hogy bizonyos körülmények között a szubatomi részecskék, például az elektronok képesek egymás között az azonnali kommunikációra, függetlenül a közöttük húzódó távolságtól. Ez a felfedezés izgalomba hozta a más tudományágakban tevékenykedő tudósokat is, akik közül páran megpróbálták ezt megmagyarázni. David Bohm, az University of London fizikusa például arra jutott, hogy Alain Aspect eredményei közvetve az objektív valóság cáfolatát jelentik. Tehát az univerzum kézzelfogható szilárd formája csupán látszólagos, a mindenki által megélt valóság gigantikus hologram. A hologrammal végzett kísérletek alapján megállapították, hogy a hologram minden szelete az eredeti információ egészét tartalmazza. Bohm szerint a szubatomi részecskék nem azért képesek egymással kapcsolatban maradni, függetlenül a távolságtól, mert valami titokzatos jel áramlik közöttük. Ehelyett a szétválasztottságuk nem más, mint a megfigyelőt becsapó illúzió, azaz a valóság valamely mélyebb rétegében ezek a részecskék nem különálló egységek, hanem egy alapvető egész kiterjesztései. A részecskéket azért látjuk egymástól elválasztva, mert csak a valóság egy szeletét érzékeljük. Az ilyen részecskék nem különállóak, hanem részei a mélyebben meghúzódó egésznek, amely holografikus oszthatatlanként viselkedik. És mivel a fizikai valóságban mindent ez épít fel, az univerzum is csak egy illúzió. Az agykutatás területén dolgozó Karl Pribram, a Stanford egyetem neurofiziológusa szintén arra a meggyőződésre jutott, hogy holografikus lehet a valóság. Pribram a 60-as években ismerte meg a hologram elvét, majd rádöbbent, hogy megtalálta az agykutatók által régóta keresett magyarázatot. A kutató szerint az emlékeket nem neuronok vagy idegsejtek kis csoportja őrzi, hanem idegi impulzusok mintázatába kódolva hordozzuk, ahogy a lézerfény interferenciája elmenti a holografikus képet. Vagyis Pribram szerint agyunk holografikus tár. Ez az elmélet egyébként magyarázatot ad arra is, hogyan képes az agy ilyen kis helyen ennyi emléket megőrizni. A rendkívüli emlékezőtehetség nem az egyetlen talányos agytevékenység, amely érthetőbbé válik a holografikus agymodell által. Legalább ilyen rejtélyes, hogyan képes az agy megbirkózni az érzékszerveket érő különböző frekvenciák özönével, és hogyan képes valós időben értelmezni az érzékszervek jeleit. Pribram szerint az agy holografikus elvet használ a fogadott frekvenciák matematikai átalakítására. Hugo Zucarelli argentin származású olasz kutató a holografikus modellt kiterjesztette az akusztikai jelenségek területére. Ez az elmélet ugyanis megmagyarázhatja, hogyan képesek az emberek meghatározni a hang pontos forrását a fej elfordítása nélkül, még akkor is, ha csak egy füllel hallanak. Pribram holografikus agymodelljének legmegdöbbentőbb vonatkozása mégis az, amikor összevetik Bohm realitáselméletével. A világ megfogható képe így csak másodlagos valósággá változik, a tényleges környezet pedig frekvenciák holografikus kavalkádja lesz. Ebből a holografikus agy csupán néhány fontos frekvenciát választ ki, és érzékszervek jeleként értelmezi. Bohm és Pribram elméleteinek egyesítését, a holografikus paradigmaként emlegetett megközelítést sok kutató szkeptikusan fogadta, másokat viszont felvillanyozott. Néhányan egyenesen azt gondolják, hogy ez a modell képes lehet megoldani tudományosan eddig le nem írható rejtélyeket, sőt általa a parapszichológiai jelenségek a természet részévé válhatnak. A holografikus paradigma által leírt univerzumban minden agy részét képezi a láthatatlan egésznek, és a telepátia pusztán a holografikus szint elérését jelenti. Hasonló módon a telekinézis (tárgyak mozgatása az akarat segítségével) szintén megszűnik rejtély lenni, hiszen az összefonódó mélyebb valóságban az egyén és a tárgy eleve egy. Bohm és Pribram egyaránt emlékeztet arra, hogy sok vallási illetve misztikus élmény, például az univerzummal való transzcendens együvé tartozás érzése szintén a holografikus szint elérése lehet. A régi írásokban ugyanerre, a mélyebb valóság elérésére gondolhattak, amikor a kozmikus egység érzéséről számoltak be. (Bővebben erről itt)

Az átlagember szintjére értelmezveHa a világ egy hologram, akkor felmerül a kérdés, hogy mi kik vagyunk, hogyan és miért kerültünk bele? Na ez az a három kérdés, amire ezotéria néven lehet válaszokat kapni. Az ezotéria szó jelentése a 'belső világ', így erre válaszokat tőlem, aki a külső világból szólok hozzád, nem fogsz kapni. Az ezotéria szóhoz mára olyan jelzők társulnak, mint a 'bolond', a 'szekta' és a 'mágia', amik természetes reakciói a témára kívülről tekintő alacsonyabb látószögű embereknek. Ha elolvastad és megértetted azt, ami ide eddig le van írva, elmondható, hogy már nem vagy azon a látószögön, ahol előtte voltál, ám még nem vagy ott, hogy mindent megérts. El is jutottunk az első állomáshoz, vagyis arra a pontra, hogy az eddig megszerzett információkkal elindulj a magad útjára. Ugyanis ez után egyre többet fogsz megtudni az én értelmezésemből és minél többet tudsz meg róla, annál inkább fogod elfogadni az én igazságomat. Felfedezőalkat és nyomozóvéna nélkül azonban érdemes tovább olvasni, ahol egy olyan világ vár rád, ami megváltoztatja a gondolkodásodat és hatással lehet az életminőségedre.


EzotériaÉrdemes mindenek előtt tisztázni, hogy mi is ez az ezotéria. Klasszikus értelemben nem más, mint a külvilágot kizárva az elméddel elkezded önmagadat megfigyelni. Mivel önmagad belső tanulmányozása elég messze áll azoktól a céloktól, amik a társadalmi közmegegyezés szabályai szerint normálisak (karrier, család, pénz, munka), téged ezeket kerülő 'nem normális' embernek fognak tekinteni. Most már tudjuk, hogy benn az elmédnek a holografikus szintre juttatása lesz a célod, ám ezt a környezetedből senki sem fogja érteni és csak a barátaid fogják elfogadni. Minél sikeresebb vagy a belső világod felfedezésében, úgy léped a lépcsőfokokat és kerülsz egyre nagyobb látószögekre, úgy válsz a környezeted szemében egyre nagyobb bolonddá. De ez fordítva is így lesz, nem fogod érteni azt, hogy amit te látsz, azt miért nem látják a többiek és ami még rosszabb, nem is akarják. A folyamat végén pedig eljutsz a meditációhoz, amikor az elméd eléri a holografikus szintet. De mit találsz ott? Az egész világot. De mi is valójában a hologram, amit az átlagember a hologramos képpel azonosít? Ezeket a három dimenziós fényképeket lézer segítségével készítik. A megörökítendő tárgyat először lézersugárral pásztázzák. Egy második sugár fénye a visszaverődő mintával interferenciát hoz létre, és ezt a mintát örökítik meg a filmen. Előhíváskor a film csupán fényes és sötét vonalak kavalkádja, de ha lézerfénnyel világítják meg, megjelenik az eredeti tárgy három dimenziós képe. A hologramok viszont nem csak a háromdimenziós kép miatt különlegesek. Ha egy rózsa hologramját félbevágják és lézerrel világítják meg, a mindkét fél darab a teljes képet tartalmazza, bár kisebb méretben. Ha a darabokat tovább aprítják, minden kis darab az eredeti egész képet tartalmazza. A hagyományos fényképekkel ellentétben a hologram minden szelete az eredeti információ egészét tartalmazza. Ha tehát önmagadban vizsgálod önmagad egy kis szeletét és azt (lézer híján) megvilágosodott fénnyel világítod meg, ott találod magadban az eredeti információt, azaz a teljes világot. Az ezotéria célja az, hogy ezt az utat megtaláld. Mivel ezt az utat csak egyedül önmagadban lehet megtenni, mindenki téves úton jár, aki ezoterikus csoportokba, vagy szektákba megy emiatt. Az ilyen csoportok célja az lenne, hogy felkészítsenek rá és elvezessenek téged a meditáció kapujáig, ám mivel az információ egyben hatalom is, ezt az eredeti célt eltérítették a mindenféle érdekek. Az ilyen csoportokban sokat lehet tanulni és beavatások által a befelé fordulás folyamatát fel is lehet gyorsítani (amire amúgy a drogok, mint meditációs segédeszközök is alkalmasak). Ám ilyenkor mindig fennáll annak kockázata, hogy ezek az eltérített célok ellenérdekeltekké válnak abban, hogy téged eleresszenek és a te egyéni utadat a közösségi célok ígéretével felülírják. Itt szeretném leszögezni, hogy amikor beavatást kapsz, azt nem másoktól kapod, hanem azt nyitják meg neked, ami a tiéd, csak hamarabb... hogy ahhoz ők is hozzáférjenek, vagy később csak ők férhessenek hozzá. Hamarabb akkor, ha te vállalod az ezzel járó munkát, időt, lemondásokat és fájdalmakat, amik éretté tesznek téged ezekre a képességekre. Ha nem vállalod ezeket, akkor el kell fogadnod a számodra kijelölt helyet egy hierarchiában, cserébe azért, amit így nekik adni tudsz. Ennek semmi köze az ezotériához, legalábbis a tiédhez biztosan nem. Ezotériát csak egyedül tudsz végezni önmagadban. Ezt az emberek gyakran összekeverik a mágiával, amiben a cél nem önmagad vizsgálata, hanem a szándékaid érvényesítése másokon. A határvonal e kettő között éles, ám ahogy változik az 'önmagad' definíciója, úgy mozog.

- Mi a különbség aközött, hogy egyedül meditálok, vagy csoportban teszem? Mert számomra a csoportban meditálás is ezotéria.
- Mi a különbség aközött, hogy alapítasz egy céget és azért dolgozol, hogy egyszer nagy céged lesz, és aközött, hogy elmész egy nagy céhez dolgozni? Mert mindkettő munka. Csak az elsőnél saját logó alatt, saját szabályaidat alakítod, míg a másodiknál más logó alatt mások szabályai szerint végzed.

A hologram tanulmányozásaA hologramot tulajdonképp úgy tanulmányoztam, ahogy a tudósok tennék egy olyan területen, amit a tudomány csak most kezd felfedezni. A legnagyobb különbség az, hogy a tudomány objektív környezetben bizonyítékok és matematikai igazolások útján halad, önmagamban tanulmányozva valamit pedig egy olyan szubjektív környezet, amiben lehetetlen a másoknak bizonyítás. Tulajdonképp az alvás közbeni álmokat sem tudja bizonyítani senki, mégis mindenki megtapasztalja, tehát létezik, csak matematikilag nem bizonyítható. Ettől még az elme törekedhet az objektivitásra és állíthat fel törvényszerűségeket. Ilyenek például a hologram rugalmassága, automatizmusa és az emberi ésszel nehezen felfogható tulajdonsága arra, amit az angol nyelv fogalmaz meg úgy, hogy 'all-in-one'. Ez tulajdonképp számunkra egy olyan háttérkörnyezet, ami időnként magvalósulásában meglehetősen nyers, ám alapvetően két tényezőtől függ. Mit tudsz és hiszel a világról. Lényegében amit hiszel, neked az van. Ám az embernek két agyféltekéje van, ezért a hit és a tudás szoros kapcsolatban állnak egymással. Én úgy gondolom, hogy az agyunk racionális fele a valóságért felel, míg az intuitív egy olyan spirituális internethez kapcsolódik, ahol a tudatunk a böngésző. A legtöbb ember ezt az internetet csak a megérzések szintjén használja, ám az agyad fejlesztésével ennél jóval több lehetőséget rejt. Próbálj ezekből levonni egy következtetést, mert hamarosan összevetjük azt más következtetésekkel.

Modern világértelmezésA tudás a lehetőséges elérhetőségének jelen képessége. A hologram felfedezésével a mai ember számára ez a tudás megteremti annak lehetőségét, hogy a régihez képes egy teljesen új világértelmezés jöhessen létre. Begyűjtöttem a hologramról szóló szükséges tudományos eredményeket és azokat összevetettem a keleti filozófiákkal és nyugati ezoterikus tanokkal, majd ezeket a saját hologramról szóló megfigyeléseimmel. A következtetést pedig összevetettem a világ = tükör elmélettel és találtam is egy olyan magyarázatot, amit tulajdonképp nem is kell oktatni, mert már mindenki tudja. Egy elméletem az, hogy a világban lezajló technológiai ugrás szinkronban van egyes emberek spirituális szintugrásával, ám mivel az emberek zöme egyáltalán nem foglalkozik a belső tudatossávával, a 'világ=hologram' tükörként teszi az emberek elé az információt... amiből senki nem lát és ért semmit. A leglátványosabb ezek közül maga az internet, ami egészen pontosan tükrözi vissza a tudathálót. De nem ez az egyetlen ilyen visszatükröződés és ezt azért emelem itt ki, mert erre alapoztam az új világlátást, amire mindenki röhögőgörcsbe törne ki, aki nem olvasta az eddigieket. Ugyanis minden közvetett és közvetlen bizonyíték arra utal, hogy a világ nem más, mint egy olyan holografikus videojáték, amiben benne élünk = játszunk. Ezt a játékot az elmével lehet vezérelni és nem is lenne ebben semmi furcsaság, ha a benne játszók ezt nem felejtették volna el. Ha ez egy ilyen videojáték, mindjárt könnyen érthetővé és megmagyarázhatóvá válik sok olyan dolog, amik eddig a misztikum területéhez tartoztak. Ha innen továbblépsz, betekintést kapsz a munkába, amit jelenleg is a meditációim mellett végzek és olyan információkhoz is jutsz, amikkel megvált(oztat)hatod az életed.

Scientific positionBy the end of the last century, science had made breakthroughs in many areas, which are now known as quantum physics. At the University of Paris in 1982, a team of researchers led by the now Nobel Prize-winning physicist Alain Aspect discovered that, under certain conditions, subatomic particles such as electrons can communicate instantaneously with each other, regardless of the distance between them. This discovery has excited scientists from other disciplines, some of whom have tried to explain it. University of London physicist David Bohm, for example, has concluded that Alain Aspect's results are an indirect refutation of objective reality. So the tangible solid form of the universe is only apparent, the reality that everyone experiences is a gigantic hologram. Experiments with holograms have shown that each slice of the hologram contains all the original information. According to Bohm, the reason subatomic particles can stay in contact with each other, regardless of distance, is not because some mysterious signal flows between them. Instead, their separation is nothing more than an illusion that deceives the observer, that is, in some deeper layer of reality, these particles are not separate entities but extensions of a fundamental whole. We see the particles separated because we perceive only a slice of reality. Such particles are not separate, but part of a deeper whole that behaves as a holographic indivisible whole. And because everything in physical reality is built up from this, the universe is an illusion. Karl Pribram, a neurophysiologist at Stanford University who works in the field of brain research, is also convinced that the reality may be holographic. Pribram first learned about the hologram principle in the 1960s, and then realised he had found the explanation that brain scientists had long sought. According to the researcher, memories are not stored by a small cluster of neurons or nerve cells, but are carried in a pattern of neural impulses encoded in the way that interference from laser light stores a holographic image. In other words, according to Pribram, our brain is a holographic repository. This theory also explains how the brain can store so much memory in such a small space. This extraordinary capacity for memory is not the only puzzling brain activity that is made more understandable by the holographic brain model. At least as mysterious is how the brain is able to cope with the flood of different frequencies hitting the senses and how it is able to interpret the signals from the senses in real time. According to Pribram, the brain uses a holographic principle to mathematically transform received frequencies. Hugo Zucarelli, an Argentinian-born Italian researcher, has extended the holographic model to acoustic phenomena. This theory can explain how people can determine the exact source of sound without turning their head, even if they only hear with one ear. Yet the most striking aspect of Pribram's holographic brain model is when it is compared with Bohm's theory of reality. The tangible image of the world becomes a secondary reality, and the actual environment becomes a holographic cavalcade of frequencies. From this, the holographic brain selects only a few important frequencies and interprets them as sensory signals. The fusion of Bohm's and Pribram's theories, an approach known as the holographic paradigm, has been greeted with scepticism by many researchers, but has excited others. Some even believe that this model may be able to solve mysteries that have not yet been scientifically described, and that it may even make parapsychological phenomena part of nature. In the universe described by the holographic paradigm, each brain is part of the invisible whole, and telepathy is merely the attainment of the holographic level. In a similar way, telekinesis (the movement of objects by the will) also ceases to be a mystery, since in the intertwined deeper reality the individual and the object are inherently one. Both Bohm and Pribram remind us that many religious or mystical experiences, such as the sense of transcendent oneness with the universe, may also be the achievement of the holographic level. In the old writings, the same, the attainment of a deeper reality, may have been meant when they described a sense of cosmic oneness (Read more about this here)

Interpreted to the level of the average personIf the world is a hologram, the question arises: who are we, how and why did we get into it? Now these are the three questions that can be answered in the name of esotericism. Esotericism means 'inner world', so you will not get answers from me, speaking to you from the outer world. The word 'esotericism' is now associated with adjectives such as 'fool', 'cult' and 'magic', which are natural reactions of people with a lower view of the subject from the outside. If you have read and understood what has been written here so far, you can tell that you are no longer at the perspective you were at before, but you are not yet at the point where you understand everything. We have come to the first stage, the point where you can start your own journey with the information you have acquired so far. For after this you will learn more and more of my interpretation and the more you learn about it, the more you will accept my truth. But without an exploratory spirit and a detective vein, it is worth clicking on the Next button, where a world awaits you that will change the way you think and affect your quality of life.


EzoteriaFirst of all, it is worth clarifying what esotericism is. In the classical sense, it is nothing more than shutting out the outside world and starting to observe yourself with your mind. Since your inner study of yourself is far removed from the goals that are normal according to the rules of social consensus (career, family, money, work), you will be seen as a 'non-normal' person who avoids them. We now know that inside you will be aiming to bring your mind to the holographic level, but no one in your environment will understand this and only your friends will accept it. The more successful you become in exploring your inner world, the more you move up the rungs and get to greater and greater horizons, the more of a fool you become in the eyes of those around you. But it will also be the other way round, you will not understand why what you see is not seen by others and worse, why they don't want to see it. And at the end of the process, you come to meditation, when your mind reaches the holographic level. But what do you find there? The whole world. But what exactly is the hologram that the average person identifies with the holographic image? These three-dimensional photographs are made using lasers. The object to be captured is first scanned with a laser beam. The light from a second beam interferes with the reflected pattern and this pattern is captured on film. When developed, the film is just a cavalcade of light and dark lines, but when illuminated by laser light, a three-dimensional image of the original object appears. But holograms are not only special because of the three-dimensional image. When a hologram of a rose is cut in half and illuminated by a laser, both halves contain the full image, albeit on a smaller scale. If the pieces are further chopped, each small piece contains the original whole image. Unlike traditional photographs, each slice of a hologram contains the whole of the original information. So if you look inside yourself at a small slice of yourself and shine an illuminated light (in the absence of a laser) on it, you will find the original information, i.e. the whole world, inside you. The aim of esotericism is to find this path. Since this path can only be found within yourself alone, anyone who goes to esoteric groups or cults for this reason is on the wrong path. The purpose of such groups would be to prepare you and guide you to the gate of meditation, but since information is also power, this original purpose has been hijacked by vested interests of all kinds. In such groups much can be learned and the process of turning inward can be accelerated by initiation (which drugs as meditation tools can also do). But there is always the risk that these diverted goals will become disinterested in letting you go and overriding your individual path with the promise of communal goals. Here I would like to make it clear that when you receive initiation, you are not receiving it from others, but you are being opened to what is yours, only sooner... so that they can access it, or later only they can access it. Sooner if you take on the work, time, sacrifice and pain that comes with it, that makes you ripe for these gifts. If you don't take them on, then you have to accept your assigned place in a hierarchy in exchange for what you have to give them. This has nothing to do with esotericism, at least certainly not yours. Esotericism can only be done by yourself. People often confuse this with magic, where the goal is not to examine yourself, but to enforce your intentions on others. The line between the two is sharp, but as your definition of 'yourself' changes, it moves.

- What is the difference between meditating alone and meditating in a group? Because for me, meditating in a group is also esoteric.
- What's the difference between starting a company and working so that you can have a big company and going to work for a big company? Because both are work. Only in the first, you make your own rules under your own logo, while in the second, you do it under someone else's logo and by someone else's rules.

Studying the hologramI researched the hologram in much the same way scientists would in a field that science is just beginning to explore. The biggest difference is that science works in an objective environment through proofs and mathematical verification, and studying something by myself is a subjective environment in which it is impossible to prove to others. In fact, no one can prove sleep dreams, yet everyone experiences them, so they exist, they just cannot be mathematically proven. Still, the mind can strive for objectivity and establish laws. For example, the flexibility and automatism of the hologram, and the humanly inconceivable property of what the English language calls 'all-in-one'. This is in fact a background environment for us, which is sometimes rather crude in its realisation, but which depends essentially on two factors. What you know and believe about the world. Essentially what you believe is what you have. But humans have two hemispheres, so belief and knowledge are closely related. I believe that the rational half of our brain is responsible for reality, while the intuitive half is connected to a spiritual internet where our mind is the browser. Most people use this internet only at the level of intuition, but by developing your brain it holds much more potential. Try to draw a conclusion from these, because we will soon compare it with other conclusions.

Modern understanding of the worldKnowledge is the present ability to access the possibilities. With the discovery of the hologram, this knowledge creates the possibility for today's man to create a completely new understanding of the world, capable of replacing the old. I have collected the necessary scientific findings on the hologram and compared them with Eastern philosophies and Western esoteric teachings, and then compared them with my own observations of the hologram. And I compared the conclusion with the world = mirror theory and found an explanation that really doesn't need to be taught because everyone already knows it. One theory I have is that the technological leap in the world is in sync with the spiritual level leap of some people, but since most people are not dealing with the inner consciousness at all, the 'world=hologram' is putting information in front of people as a mirror... that no one can see or understand. The most spectacular of these is the internet itself, which reflects the network of consciousness quite accurately. But it's not the only such reflection and I point this out here because it's the basis of the new world view that would make anyone who hasn't read the previous ones burst out laughing. For all the direct and indirect evidence suggests that the world is nothing but a holographic video game that we live in = play in. This game can be controlled by the mind and there would be nothing strange about it if the people playing it had not forgotten that. If it is such a video game, many things that have hitherto been in the realm of the mystical become easy to understand and explain. If you move on from here, you will gain insight into the work I am currently doing alongside my meditations and you will also gain information that will change your life.
Hogy mikor indult ez a történet, azt a 3D idővonalán nehéz megállapítani, mert az ember nem csak a fizikai testből áll és a többi rétegének egy része is kapcsolódik a fizikai síkhoz. Mi viszont csak annak tulajdonítunk jelentőséget, amihez konkrétan kötni tudunk valamit és ez nálam az, amikor ott találtam magam egy európai nagyváros közepén a lakásomban és elkezdtem meditálni. Nem úgy indult, hogy 2002-től idáig ezt fogom csinálni, ám így alakult. Ha minden a szokványos módon alakul, ti soha nem tudjátok meg, hogy él közöttetek egy ember, akinek az egyéni tudata olyan magasságokba jutott, ahol a külvilágról még csak nem is hallottak. Ám mivel a történet másképp alakult, te itt olvashatsz olyan dolgokat, ami talán egy kicsit több információ a kelleténél. Viszont nélkülözhetetlen az egészséges reggelihez!

A hologramon alapuló modern ezotériát akkor hoztam létre, amikor szükségessé vált egy mindentől és mindenkitől független spirituális platform elkészítése. Az egész az első fejlesztésemtől indult, amire az újabb feladatok újabb fejlesztéseket kívántak, aztán az egészet integráltam egy olyan rendszerré, amire az angol nyelv az 'all in one' kifejezést használná. Bár magamnak készítettem, eljött az idő, amikor be kellett látnom, hogy vállalnom kell annak kockázatát, hogy másokat is ráengedjek, ezért a linux filozófiájával bárki fejleszthet a platform alá. Mivel a hologram rendkívül rugalmas, nincsenek kompatibilitási problémák, csak az lehet a probléma, ha azonos fogalmak alatt a felek egészen mást értenek.

Ha a világ valójában egy hologram, akkor így már érthetőek a keleti spirituális irányzatok és nyugati filozófiák állításai, hogy 'a világ illúzió'. Mivel a mai világ a tudomány felfedezésein alapul, ezeket az állításokat lehet frissíteni és a mai ember nézőpontjához igazítani. Mivel a mai ember születésétől fogva a rég élt emberek nézőpontját tanulja, nehezen érti meg a lényeget. A lényeg azonban az, ha a világ egy hologram, akkor mi tulajdonképp egy holografikus videojátékban élünk = játszunk, amit az elménkkel lehet irányítani. Az idő, a valóság erős hatása és persze a játékosok érdekei miatt azonban ezt elfejeltettük. Itt az ideje erre ráébredni és felfrissíteni ezt a játékot!

When this story started is difficult to determine from the 3D timeline, because humans are not only made up of the physical body and some of the other layers are also connected to the physical plane. But we only attach meaning to what we can connect to something concrete, and for me that is when I found myself in the middle of a big European city in my apartment and started meditating. It didn't start out as something that I was going to do from 2002 to now, but it turned out that way. If everything goes on as usual, you will never know that there is a person living among you whose individual consciousness has reached heights where the outside world has never even been heard of. But because the story has turned out differently, you can read here things that are perhaps a little more information than they need to be. But indispensable for a healthy breakfast!

I created modern esotericism based on the hologram when it became necessary to create a spiritual platform that was independent of everything and everyone. It all started from my first development, for which new tasks required new developments, and then I integrated it all into a system that the English language would call 'all in one'. Although I built it for myself, there came a time when I had to admit that I had to take the risk of letting others do it, so with the linux philosophy, anyone can develop under the platform. Since the hologram is very flexible, there are no compatibility issues, the only problem is if the parties have different understandings of the same concepts.

If the world is in fact a hologram, then the claims of Eastern spiritual movements and Western philosophies that 'the world is an illusion' are understandable. Since today's world is based on the discoveries of science, these claims can be updated and adapted to the perspective of modern man. Since today's man is born learning the viewpoint of people of long ago, he finds it difficult to grasp the point. But the point is, if the world is a hologram, then we are in effect living = playing in a holographic video game that can be controlled by our minds. However, time, the strong influence of reality and of course the interests of the players have made this a bit out of touch. It's time to wake up and freshen up this game!


Hold Sugar

holdsugar.com
A jövö elkezdödött
The future is now
moonbeam.holdsugar.com
laza bemelegítés
easy warm-up
diczig.holdsugar.com
komoly ember szerepben
in the role of a serious man
holo.holdsugar.com
az új dimenzió
the new dimension
psi.holdsugar.com
plasztikai szellemsebészet
plastic spiritual surgery
therapy.holdsugar.com
otthoni holo-fény gyógyulás
home holo-light healing

Publikáció | Publication

moonbeam.holdsugar.com
laza bemelegítés
easy warm-up
word.diczig.com
bolondság, de attól még lehet igaz
silly, but it can still be true
contact.diczig.com
elmesélem, mintha egy sör mellett beszélgetnénk
I'll tell it like we're talking over a beer
xd.diczig.com
publikációk, amikkel most beírtam magam a bolondok közé
publications that have just made me a fool
eso.diczig.com | ezo.diczig.com
egyedi spiritualitás, mert más úgyse merne ilyet
unique spirituality, because no one else would dare


Modern Ezo | Modern Eso

earth.elmenypark.com
tegyél valamit a Földért a fotelböl
do something for the Earth from your armchair
elmenypark.com
a holoplatformról röviden
about the holoplatform in brief
hologame.holoinstall.com
online távoktatás, amilyet elötte még én se láttam
online e-learning the way I've never seen it before
info.elmenypark.com
kislexikon, alapfogalmak
lexicon, basic terms
holoinstall.elmenypark.com
csak itt elérhetö spirituális csúcstechnológia
spiritual high technology available only here
holoinstall.com
amit erröl a technológiáról tudni érdemes
what you need to know about this technology
hstore.elmenypark.com
a fizikai síkon elérhetö összes holoinstall
all Holoinstall available on the physical plane
holo.holdsugar.com
az új dimenzió
the new dimension
elmenypark.net
DEVS


Folyamatos tartalmi feltöltés alatt | Under continuous content upload

diczig.com
elmesélem, mintha egy weboldal elött ülnél
I tell you as if you were sitting in front of a website
info.diczig.com
kiegészítö információk sztorikkal
additional information with stories
info.elmenypark.net
rengeteg információ kérdezz-felelek stílusban
lots of information in question-and-answer style
info.holoinstall.com
a holoinstallal kapcsolatos kiegészítö információk
additional information about the holoinstall


Személyes weboldalaim | My personal websites

istvan.diczig.com
komoly ember stílusban
serious man style
mr.diczig.com
müvész stílusban
artist style
diczig.holdsugar.com
komoly ember szerepben
in the role of a serious man
psi.holdsugar.com
plasztikai szellemsebészet
plastic spiritual surgery

Archiv

webmap.diczig.com
archiv anyagok, turkálós hangulat
archive materials, rummage mood


Ajánlott irodalom másoktól | Recommended literature from others